Fase 1: Rammesetting

1. Løst prat (5 min)

 • Uformell prat

2. Informasjon (5-10 min)

 • Si litt om temaet for samtalen (bakgrunn, formål)
 • Forklar hva intervjuet skal brukes til og forklar taushetsplikt og anonymitet
 • Spør om noe er uklart og om respondenten har noen spørsmål
 • Informer om ev. opptak, sørg for samtykke til ev. opptak
 • Start opptak
Fase 2: Erfaringer

3. Overgangsspørsmål: (15 min)

 • Hva slags erfaringer har du med…(temaet)? Det er ofte hensiktsmessig å ta utgangspunkt i deltakernes erfaring med det temaet som skal diskuteres.
 • Sjekkliste eller oppfølgingsspørsmål
 • Praktisk oppgave kan erstatte overgangsspørsmål: Kan du bruke tre minutter til å skrive ned stikkord for hva dere mener kjennetegner…?
Fase 3: Fokusering

4. Nøkkelspørsmål: (50-60 min)

 • 3-5 nøkkelspørsmål
 • Oppfølgingsspørsmål eller sjekkliste
Fase 4: Tilbakeblikk

5. Oppsummering (ca. 15 min)

 • Oppsummere funn
 • Har jeg forstått deg riktig?
 • Er det noe du vil legge til?
 • Eventuelt: Utdeling av gavekort og reiseregning