1. Er du født i eller utenfor Norge?

 • Født i Norge
 • Født utenfor Norge
 • Vet ikke
 • Vil ikke svare

2. Er din mor født i eller utenfor Norge?

 • Født i Norge
 • Født utenfor Norge
 • Vet ikke
 • Vil ikke svare

3. Er din far født i eller utenfor Norge?

 • Født i Norge
 • Født utenfor Norge
 • Vet ikke
 • Vil ikke svare

4. Hvilke kulturelle grupper mener du at du tilhører? Du kan sette flere kryss