Til slutt vil vi stille deg noen spørsmål om din bakgrunn.

84. Er du kvinne eller mann?

 • Kvinne
 • Mann

85. Hvor gammel er du?

 • 19 år eller yngre
 • 20 – 29 år
 • 30 – 39 år
 • 40 – 49 år
 • 50 – 59 år
 • 60 – 69 år
 • 70 år eller eldre

86. I hvilket land er du født? Vennligst fyll inn

___________________________

87. I hvilket land er din mor født? Vennligst fyll inn

___________________________

88. I hvilket land er din far født? Vennligst fyll inn

___________________________

89. Hvor lenge har du bodd i Norge? Er det…

 • 0 – 5 år
 • 6 – 10 år
 • 11 – 15 år
 • 16 år eller mer

90. Hva er den høyeste utdanningen du har fullført? Med fullført mener vi at du har fått vitnemål eller tatt eksamen.

 • Ikke fullført noen utdanning – GÅ TIL 92
 • Grunnskole
 • Videregående skole
 • Høyskole eller universitet
 • Annet

91. Hvor fullførte du din høyeste utdanning?

 • I Norge
 • I utlandet

92. Hva var din brutto inntekt [FORRIGE SKATTEÅR]? Med brutto inntekt menes inntekten før fradrag og skatt er trukket fra.

 • Ingen inntekt
 • 1 – 149 000
 • 150 000 – 249 000
 • 250 000 – 399 000
 • 400 000 – 549 000
 • 550 000 – 699 000
 • 700 000 – 849 000
 • 850 000 eller mer

93. Hva driver du med til daglig?

 • Arbeidsledig – GÅ TIL 94
 • Arbeidsavklaring – GÅ TIL 94
 • Heltidsarbeid – TUSEN TAKK FOR INNSATSEN
 • Deltidsarbeid– TUSEN TAKK FOR INNSATSEN
 • Student eller skoleelev– TUSEN TAKK FOR INNSATSEN
 • Pensjonist– TUSEN TAKK FOR INNSATSEN
 • Arbeidsufør– TUSEN TAKK FOR INNSATSEN
 • Hjemmearbeidende– TUSEN TAKK FOR INNSATSEN
 • Vernepliktig– TUSEN TAKK FOR INNSATSEN

94. Går du på kurs eller kvalifiseringstiltak?

 • Ja – TUSEN TAKK FOR INNSATSEN
 • Nei
 • Vet ikke

95. Har du praksisplass betalt av NAV eller kommunen?

 • Ja
 • Nei
 • Vet ikke

Tusen takk for innsatsen!