Nå kommer noen spørsmål om hva du mottar fra NAV i dag, og hvordan du ser på dette.

76. Mottar du en stønad fra NAV i dag? Med stønad mener vi at du får penger fra NAV.

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL 78
 • Vet ikke – GÅ TIL 78

77. Alt i alt, er størrelsen på beløpet du får i stønad slik som du forventet?

 • Ja, størrelsen er slik som jeg forventet
 • Størrelsen er høyere enn jeg forventet
 • Størrelsen er lavere enn jeg forventet
 • Vanskelig å svare
 • Vil ikke svare

78. Mottar du en tjeneste fra NAV i dag? Med tjeneste mener vi for eksempel veiledning, rådgivning, eller at du deltar på kurs.

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL 80
 • Vet ikke – GÅ TIL 80

79. Alt i alt, er du fornøyd eller misfornøyd med tjenesten du mottar?

 • Jeg er svært fornøyd med tjenesten
 • Jeg er ganske fornøyd med tjenesten
 • Jeg er verken fornøyd eller misfornøyd
 • Jeg er ganske misfornøyd med tjenesten
 • Jeg er svært misfornøyd med tjenesten
 • Vanskelig å svare
 • Vil ikke svare

80. Har du en sak til behandling eller vurdering i NAV i dag?

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL 82
 • Vet ikke – GÅ TIL 82

81. Alt i alt, er du fornøyd eller misfornøyd med behandlingen du har mottatt så langt?

 • Jeg er svært fornøyd med behandlingen jeg har mottatt så langt
 • Jeg er ganske fornøyd med behandlingen jeg har mottatt så langt
 • Jeg er verken fornøyd eller misfornøyd
 • Jeg er ganske misfornøyd med behandlingen jeg har mottatt så langt
 • Jeg er svært misfornøyd med behandlingen jeg har mottatt så langt
 • Vanskelig å svare
 • Vil ikke svare

GÅ TIL NESTE BOLK

82. Har du avsluttet en sak i NAV i løpet av de siste seks månedene?

 • Ja
 • Nei - GÅ TIL NESTE BOLK
 • Vet ikke – GÅ TIL NESTE BOLK

83. Alt i alt, vil du si at resultatet av saken var negativt for deg, positivt for deg, eller er det vanskelig å si noe om?