I de neste spørsmålene ber vi deg tenke på dine erfaringer fra den siste saken du har hatt i NAV.

56. Fikk du informasjon om hvor lang tid saksbehandlingen ville ta da den starta?

 • Ja
 • Nei
 • Husker ikke

57. Har saksbehandlingen tatt kortere eller lengre tid enn du hadde forventa?

 • Det har tatt kortere tid enn forventa
 • Det har tatt akkurat så lang tid som forventa
 • Det har tatt lengre tid enn forventa
 • Vanskelig å svare på
 • Jeg vet ikke ennå
 • Jeg vil ikke svare

58. Er du fornøyd eller misfornøyd med den innflytelsen du selv har hatt på saksbehandlingen din?

 • Jeg er lite fornøyd med innflytelsen jeg har hatt
 • Jeg er verken fornøyd eller misfornøyd
 • Jeg er godt fornøyd med den innflytelsen jeg har hatt
 • Vanskelig å vurdere
 • Vet ikke
 • Vil ikke svare

59. Synes du det har vært vanskelig eller enkelt å følge med på behandlingen av din sak?

 • Jeg synes det har vært vanskelig å følge med på behandlingen av min sak
 • Det har verken vært enkelt eller vanskelig å følge med på
 • Jeg synes det har vært enkelt å følge med på behandlingen av min sak
 • Vanskelig å svare
 • Vet ikke
 • Vil ikke svare

60. Synes du at de ansatte i NAV har vært flinke eller mindre flinke til å se deg som et enkeltmenneske i denne saken?

 • De har vært flinke til å se meg som et enkeltmenneske
 • De har verken vært flinke eller mindre flinke
 • De har vært mindre flinke til å se meg som et enkeltmenneske
 • Det er vanskelig å svare på
 • Jeg vet ikke
 • Vil ikke svare

61. Har du opplevd å bytte saksbehandler i løpet av den tiden saksbehandlingen har vart?

 • Ja
 • Nei - GÅ TIL 65
 • Vet ikke – GÅ TIL 65

62. Hvem var det som bestemte at du skulle bytte saksbehandler?

 • NAV bestemte det
 • Jeg ba om det
 • Jeg vet ikke
 • Jeg husker ikke

63. Har noen av dine saksbehandlere i NAV fortalt deg om dine rettigheter i denne saken?

 • Ja
 • Nei
 • Husker ikke
 • Vil ikke svare

64. Har noen av dine saksbehandlere fortalt deg om dine forpliktelser overfor NAV i denne saken?

 • Ja – GÅ TIL 69
 • Nei – GÅ TIL 67
 • Husker ikke – GÅ TIL 67
 • Vil ikke svare – GÅ TIL 67

65. Har din saksbehandler i NAV fortalt deg om dine rettigheter i denne saken?

 • Ja
 • Nei
 • Husker ikke
 • Vil ikke svare

66. Har din saksbehandler fortalt deg om dine forpliktelser overfor NAV i denne saken?

 • Ja – GÅ TIL 69
 • Nei
 • Husker ikke
 • Vil ikke svare

67. Har du fått vite om dine rettigheter i denne saken fra andre i NAV-systemet enn saksbehandleren din?

 • Ja
 • Nei
 • Husker ikke
 • Vil ikke svare

68. Har du fått vite om dine forpliktelser i denne saken fra andre i NAV-systemet enn saksbehandleren din?

 • Ja
 • Nei
 • Husker ikke
 • Vil ikke svare

69. Folk har ulike forventninger til saksbehandlingen i NAV. Vil du si at saksbehandlingen alt i alt har vært bedre enn du forventet, omtrent som forventet eller dårligere enn forventet?

 • Bedre enn forventet
 • Omtrent som forventet
 • Dårligere enn forventet
 • Vanskelig å svare på
 • Vet ikke

70. Mener du selv at du har fått oppfylt dine rettigheter i denne saken?

 • Nei, de er etter min mening ikke oppfylt
 • De er etter min mening delvis oppfylt
 • Ja, de er etter min mening oppfylt
 • Det er vanskelig for meg å vurdere om de er oppfylt eller ikke
 • Det vil jeg ikke svare på

71. Har du mottatt hjelp fra familie, venner eller bekjente i forbindelse med denne saksbehandlingen?

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL 73
 • Vet ikke – GÅ TIL 73
 • Vil ikke svare – GÅ TIL 73

72. Hvorfor har du mottatt hjelp i forbindelse med denne saksbehandlingen? Sett kryss for de svarene som passer.

 • Fordi det har vært vanskelig å forstå saksbehandlingen
 • Fordi det er vanskelig å snakke med NAV
 • Fordi det er vanskelig å gjøre alt riktig
 • Andre grunner
 • Vet ikke
 • Vil ikke svare

73. Har du fått tilbud om hjelp fra NAV til å utføre nødvendige oppgaver i denne saken, som å fylle ut skjema, forstå informasjon eller lignende?

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL 75
 • Husker ikke – GÅ TIL 75

74. Hjelpen fra NAV kan være mer eller mindre tilpasset din situasjon. Hvordan har dette vært for deg?

 • Hjelpen fra NAV har vært godt tilpasset min situasjon
 • Hjelpen fra NAV har både vært og ikke vært tilpasset min situasjon
 • Hjelpen fra NAV har vært dårlig tilpasset min situasjon
 • Det er vanskelig å svare
 • Jeg vet ikke

75. Har du noen gang opplevd å få informasjon fra NAV som etterpå viste seg å være feil?