Vi har også noen spørsmål om hva du synes om papirmaterialet til NAV. Vi begynner med skjemaer til å fylle ut på papir.

49. Har du noen gang fylt ut et papirskjema fra NAV? Ikke regn med meldekort.

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL 52
 • Husker ikke – GÅ TIL 52

50. Sist gang du fylte ut et papirskjema fra NAV, syntes du det var vanskelig eller lett?

 • Jeg synes det var vanskelig å fylle ut papirskjemaet fra NAV
 • Det var verken lett eller vanskelig
 • Jeg synes det var lett å fylle ut papirskjemaet fra NAV – GÅ TIL 52
 • Vanskelig å svare – GÅ TIL 52
 • Vil ikke svare – GÅ TIL 52

51. Hva var det som gjorde papirskjemaet vanskelig å fylle ut? Sett kryss for de svarene som passer for deg.

 • Mange spørsmål
 • Vanskelige spørsmål
 • Vanskelig å vite hva man skal gjøre
 • Vanskelig å finne fram informasjonen jeg trengte for å svare
 • Tidkrevende å finne fram informasjonen jeg trengte for å svare
 • Spørsmålene passet ikke for min situasjon
 • Var redd for å fylle ut på feil måte
 • Skjemaet var vanskelig å forstå
 • Skjemaet var vanskelig å sende inn
 • Vet ikke

52. Hender det at du har mottatt brosjyrer eller informasjonshefter på papir fra NAV?

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL 54
 • Vet ikke – GÅ TIL 54

53. Synes du det er vanskelig eller lett å forstå innholdet i papirinformasjonen fra NAV?

 • Jeg synes det er vanskelig å forstå innholdet i papirinformasjonen
 • Det er verken lett eller vanskelig å forstå
 • Jeg synes det er lett å forstå innholdet i papirinformasjonen
 • Vanskelig å svare
 • Vil ikke svare

54. Hender det at du har mottatt brev fra NAV i posten?

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL 56
 • Vet ikke – GÅ TIL 56

55. Synes du det er vanskelig eller lett å forstå innholdet i brevene fra NAV?