Så skal vi stille deg noen spørsmål om hvordan det er å ringe til NAV.

41. Hender det at du ringer til NAV?

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL BOLK OM PAPIRMATERIALE
 • Vet ikke – GÅ TIL BOLK OM PAPIRMATERIALE

42. Hvor ofte ringer du til NAV?

 • Omtrent hver dag
 • 2-4 ganger i uka
 • Omtrent ukentlig
 • Omtrent annenhver uke
 • Omtrent 1 – 2 ganger pr måned
 • Månedlig eller sjeldnere
 • Omtrent aldri – GÅ TIL BOLK OM PAPIRMATERIALE

43. Hvorfor ringte du til NAV siste gang? Kryss av for det som er aktuelt for deg.

 • For å få informasjon om status i min sak
 • For å snakke med en bestemt saksbehandler
 • For å få tilsendt generell informasjon fra NAV
 • For å få informasjon om utbetalinger
 • Andre årsaker
 • Husker ikke

44. Hvor lang tid tok det før du fikk riktig hjelp sist du ringte til NAV?

 • Under ett minutt
 • Omtrent ett - tre minutter
 • Omtrent fire - ti minutter
 • Mer enn ti minutter
 • Husker ikke

45. Synes du det er vanskelig eller lett å få riktig hjelp når du ringer til NAV?

 • Jeg synes det er vanskelig å få riktig hjelp
 • Det er verken lett eller vanskelig
 • Jeg synes det er lett å få riktig hjelp – GÅ TIL 47
 • Vanskelig å svare – GÅ TIL 47
 • Vil ikke svare – GÅ TIL 47

46. Hva er det som gjør det vanskelig å få riktig hjelp når du ringer til NAV? Sett kryss for de svarene som passer for deg.

 • Vanskelig å finne fram til en person som kan svare på mine spørsmål
 • Lenge å vente før jeg får hjelp
 • Vanskelig å forstå hva dem som svarer på telefonen sier
 • Vanskelig å snakke med dem som svarer på telefon
 • Vet ikke

47. Vil du si at svarene du får på henvendelser via telefon til NAV stort sett er relevante eller sjelden relevante for deg?

 • Svarene er stort sett relevante
 • Det varierer
 • Svarene er sjelden relevante
 • Vanskelig å svare
 • Vil ikke svare

48. Hvordan ble du møtt sist du ringte til NAV? Ble du møtt på en uhøflig eller høflig måte?