Nå skal vi stille deg noen spørsmål om hvordan det er å besøke nettstedet www.nav.no.

25. Hender det at du besøker nettstedet www.nav.no?

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL BOLK OM TELEFONHENVENDELSER
 • Vet ikke – GÅ TIL BOLK OM TELEFONHENVENDELSER

26. Hvor ofte er du innom på nettsiden www.nav.no? Er det…

 • Omtrent hver dag
 • 2-4 ganger i uka
 • Omtrent ukentlig
 • Omtrent annenhver uke
 • Omtrent 1 – 2 ganger pr måned
 • Månedlig eller sjeldnere
 • Omtrent aldri – GÅ TIL BOLK OM TELEFONHENVENDELSER

27. Har du noen gang sendt meldekort på nettsiden www.nav.no?

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL 30
 • Vet ikke – GÅ TIL 30

28. Synes du det er vanskelig eller lett å sende meldekort?

 • Jeg synes det er vanskelig å sende meldekort
 • Det er verken lett eller vanskelig – GÅ TIL 30
 • Jeg synes det er lett å sende meldekort – GÅ TIL 30
 • Vanskelig å svare – GÅ TIL 30
 • Vil ikke svare – GÅ TIL 30

29. Hva er det som gjør det vanskelig å sende meldekort? Sett kryss for de svarene som passer for deg.

 • Mange spørsmål
 • Vanskelige spørsmål
 • Vanskelig å vite hva man skal gjøre
 • Vanskelig å finne fram informasjonen jeg trenger for å svare
 • Tidkrevende å finne fram informasjonen jeg trenger for å svare
 • Redd for å fylle ut på feil måte
 • Vet ikke

30. Hva gjorde du sist du var innom på www.nav.no? Sett kryss for de aktivitetene som passer for deg.

 • Sendte meldekort
 • Sendte inn dokumenter til NAV
 • Sendte inn spørsmål til NAV
 • Søkte etter informasjon om NAVs tjenester
 • Hentet dokumenter eller skjema fra NAV
 • Annet

31. Synes du det er vanskelig eller lett å finne fram på www.nav.no?

 • Jeg synes det er vanskelig å finne fram på www.nav.no
 • Det er verken lett eller vanskelig
 • Jeg synes det er lett å finne fram på www.nav.no
 • Vanskelig å svare
 • Vil ikke svare

32. Når du er inne på www.nav.no, synes du det er vanskelig eller lett å forstå informasjonen som ligger der?

 • Jeg synes det er vanskelig å forstå informasjonen på www.nav.no
 • Det er verken lett eller vanskelig
 • Jeg synes det er lett å forstå informasjonen på www.nav.no
 • Vanskelig å svare
 • Vil ikke svare

33. Har du noen gang fylt ut et elektronisk skjema på www.nav.no? Ikke regn med meldekort.

 • Ja
 • Nei - GÅ TIL 36
 • Husker ikke – GÅ TIL 36

34. Sist gang du fylte ut et elektronisk skjema på www.nav.no, syntes du det var vanskelig eller lett?

 • Det var vanskelig å fylle ut elektronisk skjema på www.nav.no
 • Det var verken lett eller vanskelig – GÅ TIL 36
 • Det var lett å fylle ut elektronisk skjema på www.nav.no – GÅ TIL 36
 • Vanskelig å svare
 • Vil ikke svare

35. Hva var det som gjorde det elektroniske skjemaet vanskelig å fylle ut? Sett kryss for de svarene som passer for deg.

 • Mange spørsmål
 • Vanskelige spørsmål
 • Vanskelig å vite hva man skal gjøre
 • Vanskelig å finne fram informasjonen jeg trengte for å svare
 • Tidkrevende å finne fram informasjonen jeg trengte for å svare
 • Spørsmålene passet ikke for min situasjon
 • Skjemaet var vanskelig å bruke
 • Skjemaet var vanskelig å sende inn
 • Var redd for å fylle ut på feil måte
 • Vet ikke

36. Har du noen gang sendt spørsmål til NAV via www.nav.no?

 • Ja
 • Nei - GÅ TIL NESTE BOLK
 • Husker ikke – GÅ TIL NESTE BOLK

37. Hvor lang tid tok det før du fikk svar sist du sendte spørsmål til NAV via www.nav.no?

 • Fikk svar samme dag
 • Fikk svar dagen etter
 • Fra to til fem dager etter
 • Mer enn fem dager etter
 • Husker ikke

38. Har du noen gang henvendt deg direkte til en navngitt saksbehandler i NAV via www.nav.no?

 • Ja
 • Nei - GÅ TIL NESTE BOLK
 • Husker ikke – GÅ TIL NESTE BOLK

39. Synes du det er vanskelig eller lett å henvende deg til en navngitt saksbehandler via www.nav.no?

 • Det er vanskelig å henvende seg til en navngitt saksbehandler via www.nav.no
 • Det er verken lett eller vanskelig
 • Det er lett å henvende seg til en navngitt saksbehandler via www.nav.no
 • Vanskelig å svare
 • Vil ikke svare

40. Vil du si at svarene du får på henvendelser via www.nav.no stort sett er relevante eller sjelden relevante for deg?