Da skal vi først stille deg noen spørsmål om dine erfaringer med å oppsøke NAV-kontor.

4. Hender det at du oppsøker et NAV-kontor?

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL BOLK OM HVORDAN DET ER Å BESØKE NETTSTEDET [www.nav.no]
 • Vil ikke svare – GÅ TIL BOLK OM HVORDAN DET ER Å BESØKE NETTSTEDET [www.nav.no]

5. Hvor ofte oppsøker du et NAV-kontor?

 • 2-5 ganger i uka
 • Omtrent ukentlig
 • Omtrent annenhver uke
 • Månedlig
 • Sjeldnere enn hver måned
 • Omtrent aldri – GÅ TIL BOLK OM HVORDAN DET ER Å BESØKE NETTSTEDET [www.nav.no]

6. Oppsøker du stort sett det samme kontoret hver gang du går til NAV, eller er du innom flere forskjellige NAV-kontor?

 • Oppsøker stort sett det samme NAV-kontoret
 • Oppsøker forskjellige NAV-kontor

7. Hva gjorde du sist du oppsøkte et NAV-kontor? Kryss av for de aktivitetene som passer for deg.

 • Registrerte deg som arbeidsledig
 • Søkte jobber
 • Oppdaterte CV
 • Fikk informasjon om NAVs tjenester
 • Fikk time hos en saksbehandler eller veileder
 • Snakket med en saksbehandler eller veileder
 • Leverte søknad til NAV
 • Leverte dokumenter til NAV
 • Skaffet nødvendig dokumentasjon fra NAV
 • Brukte bidragskalkulator
 • Fikk informasjon om status i saken min
 • Sjekket når penger kommer inn på konto
 • Sjekket e-post
 • Andre aktiviteter

I de neste spørsmålene vil vi at du skal tenke på det NAV-kontoret du oppsøker mest.

8. Kjenner du til åpningstidene ved NAV-kontoret?

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL 10
 • Vet ikke – GÅ TIL 10

9. Passer åpningstidene for dine behov, eller er det for kort åpningstid?

 • Åpningstidene passer for mine behov
 • Åpningstidene er for korte for mine behov
 • Jeg har ingen mening om åpningstidene

10. Er det vanskelig eller enkelt å vite hvor du skal henvende deg inne i lokalene på NAV-kontoret?

 • Jeg synes det er vanskelig å vite hvor jeg skal henvende meg
 • Det er verken enkelt eller vanskelig
 • Jeg synes det er enkelt å vite hvor jeg skal henvende meg
 • Vanskelig å svare
 • Vil ikke svare

11. Hvordan synes du at du ble mottatt sist du var på NAV-kontoret? Følte du deg velkommen, eller følte du deg lite velkommen?

 • Jeg følte meg ikke velkommen
 • Jeg følte meg både velkommen og ikke velkommen
 • Jeg følte meg velkommen
 • Vanskelig å svare på
 • Vil ikke svare

12. Har du noen gang opplevd ubehagelige episoder blant brukerne inne på NAV-kontoret, eller har du aldri hatt slike opplevelser?

 • Jeg har aldri opplevd ubehagelige episoder – GÅ TIL 14
 • Jeg har opplevd en ubehagelig episode én gang – GÅ TIL 14
 • Jeg har opplevd ubehagelige episoder flere ganger
 • Husker ikke

13. Har du noen gang følt deg utrygg inne på NAV-kontoret, eller har du aldri hatt denne følelsen?

 • Jeg har aldri følt meg utrygg
 • Jeg har følt meg utrygg én gang
 • Jeg har følt meg utrygg mange ganger
 • Vet ikke

14. Hvor lang tid tok det før du fikk snakke med en saksbehandler sist du besøkte NAV-kontoret?

 • Under ett kvarter
 • 15-45 minutter
 • Fra 45 minutter til 1,5 time
 • Mer enn 1,5 time
 • Husker ikke

15. Når du snakker med en ansatt på det [NAV-kontoret] du besøker mest, er det vanlig at du kan fortelle om din situasjon uten at andre hører hva dere to sier?

 • Ja – gå til 17
 • Det varierer fra gang til gang
 • Nei
 • Husker ikke
 • Vet ikke

16. Hvordan opplever du at det er å snakke om din situasjon med en ansatt i NAV mens andre kan høre hva dere sier?

 • Det spiller ingen rolle for meg
 • Det er litt ubehagelig
 • Det er svært ubehagelig
 • Vet ikke
 • Vil ikke svare

17. Har du en fast kontaktperson i NAV?

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL NESTE BOLK
 • Vet ikke – GÅ TIL NESTE BOLK

18. Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kontaktpersonen din?

 • Jeg er svært fornøyd med kontaktpersonen min
 • Jeg er ganske fornøyd med kontaktpersonen min
 • Jeg er verken fornøyd eller misfornøyd
 • Jeg er ganske misfornøyd med kontaktpersonen min
 • Jeg er svært misfornøyd med kontaktpersonen min

19. Når du besøker NAV-kontoret, hender det at du prøver å få tak i kontaktpersonen din?

 • Ja, hver gang jeg er der
 • Ja, noen ganger når jeg er der
 • Nei, aldri – GÅ TIL 21

20. Synes du det er vanskelig eller enkelt å få tak i kontaktpersonen din på NAV-kontoret?

 • Jeg synes det er vanskelig å få tak i kontaktpersonen min på NAV-kontoret
 • Det er verken enkelt eller vanskelig
 • Jeg synes det er enkelt å få tak i kontaktpersonen min på NAV-kontoret
 • Vanskelig å svare
 • Vil ikke svare

21. Hender det at du prøver å få tak i kontaktpersonen din på telefon?

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL 23

22. Synes du det er vanskelig eller enkelt å få tak i kontaktpersonen din på telefon?

 • Jeg synes det er vanskelig å få tak i kontaktpersonen min på telefon
 • Det er verken enkelt eller vanskelig
 • Jeg synes det er enkelt å få tak i kontaktpersonen min på telefon
 • Vanskelig å svare
 • Vil ikke svare

23. Når du snakker med kontaktpersonen din, synes du det er vanskelig eller lett å forstå hva han eller hun mener?

 • Jeg synes det er vanskelig å forstå hva han/hun mener
 • Det er verken lett eller vanskelig
 • Jeg synes det er lett å forstå hva han/hun mener
 • Vanskelig å svare
 • Vil ikke svare

24. Når du snakker med kontaktpersonen din kan informasjonen være mer eller mindre tilpasset din situasjon. Vil du si at den ofte eller sjelden er tilpasset din situasjon?