1. Er det aktuelt for deg å bruke tolk når du oppsøker [NAV]?

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL NESTE BOLK

2. Har du noen gang fått tilbud om tolketjenester i [NAV]?

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL NESTE BOLK
 • Husker ikke – GÅ TIL NESTE BOLK

3. Har du noen gang tatt imot tilbudet om tolketjenester?

 • Ja
 • Nei – GÅ TIL NESTE BOLK
 • Husker ikke – GÅ TIL BOLK

4. Hvis du tenker på sist gang du fikk tolketjenester [av NAV], vil du si at tolken da gjorde en god eller dårlig jobb?

 • Tolken gjorde en svært dårlig jobb
 • Tolken gjorde en ganske dårlig jobb
 • Tolken gjorde jobben verken godt eller dårlig
 • Tolken gjorde en ganske god jobb
 • Tolken gjorde en svært god jobb
 • Vanskelig å svare
 • Vil ikke svare