Først har vi noen spørsmål om din kontakt med [NAV Arbeid og trygd].

1. Hvor mange ganger har du vært i kontakt med NAV de siste 6 månedene? Regn med alle former for kontakt; både det å oppsøke et NAV-kontor, det å gå inn på NAVs nettsider (www.nav.no), og det å ringe til NAV.

 • 1 gang
 • 2 – 5 ganger
 • 6 – 12 ganger
 • 13 – 24 ganger
 • 25 ganger eller flere
 • Ingen ganger – DU KAN AVSLUTTE SKJEMA

2. Hvilke tjenester fra NAV har du brukt de siste seks månedene? Kryss av for de tjenestene du har brukt.

 • Jobb- og arbeidslivstjenester
 • Familie- og omsorgstjenester
 • Pensjonstjenester
 • Grunnstønad og hjelpestønad
 • Helsetjenester
 • Sosialtjenester
 • NAV i utlandet
 • Andre tjenester

3. Hvorfor kontaktet du NAV siste gang? Kryss av for de aktivitetene som passer for deg.

 • Søke jobb
 • Få informasjon om ledige jobber eller ledighetstrygd
 • Registrere deg som arbeidsledig
 • Få informasjon om sykefravær
 • Søke om arbeidsavklaringspenger
 • Få informasjon om arbeidsavklaringspenger
 • Søke om alderspensjon
 • Få informasjon om alderspensjon
 • Søke om refusjon av helseutgifter
 • Få informasjon om refusjon av helseutgifter
 • Søke om kontantstøtte
 • Få informasjon om kontantstøtte
 • Få informasjon om mine muligheter som enslig forsørger
 • Søke om foreldrepenger
 • Få informasjon om foreldrepenger

 • Les videre: Eksempler på spørsmål som måler erfaringer med besøk hos offentlig etat