Forslagene til spørsmål er organisert i temabolker beregnet for å måle ulike sider ved brukeropplevelsen til en gitt tjeneste.

Forhold man må ta hensyn til:

  • Som eier av undersøkelsen i bolkene er her brukt NAV Arbeid og trygd. Navnet på eieren av undersøkelsen må således byttes ut i alle spørsmålene man velger å bruke.
  • En gitt brukerundersøkelse bør ikke inneholde alle forslag til bolker. Dette må tilpasses formålet med undersøkelsen og eierorganisasjonens behov.
  • Noen av bolkene som presenteres her vil være uaktuelle for andre eierorganisasjoner. Innenfor hver bolk er det viktig å sette sammen spørsmålene slik at de fyller kravene til innholdsmessig sammenheng og logisk rekkefølge, se kapittel 4 Spørreskjemautvikling.
  • Pass på å revidere alle spørsmålsnummer og henvisninger om hopp slik at det stemmer i det endelige skjemaet. Det er alltid viktig å teste spørsmålene og skjemaet som helhet før man tar det i bruk. Se mer om testing her.

Husk at spørsmål om personlige bakgrunnskjennetegn og etnisk bakgrunn kan oppfattes som sensitivt, og at det er spesielle regler knyttet til innsamling og registrering av slike opplysninger, se kapittel 2.4, 2.8 og 2.9.