Hvis man bruker tre måneder på å teste et spørreskjema koster det mye penger. Hvis man bruker 14 dager koster det mye mindre – men man risikerer stort omfang av målefeil i undersøkelsen. Hvis man bruker seks måneder på å samle inn dataene istedenfor seks uker er det selvsagt dyrere – men svarprosenten blir betydelig bedre.

Generelt kan sies at omfattende intervjuundersøkelser er dyrt. Hvor dyrt det blir, avhenger av hvor omfattende testing av datainnhentingsverktøyet som gjøres, hvor mye arbeid som legges i gode oversettelser og hvor mye innsats som settes inn for å heve svarprosenten. Derfor er det vanskelig å si akkurat hvor dyrt det blir.

I instituttsektoren koster slike intervjuer anslagsvis fra 1200 kroner per intervju og oppover til 2500 kr, avhengig av hvilket kvalitetsnivå en legger seg på. Med omfattende rutiner for oppfølging og klare krav til dokumentasjon av innsamlingsprosess og frafall øker prisen raskt til godt over 2000 kr per intervju. 1200 15 minutters telefonintervjuer på et annet språk enn norsk koster fra ca 350 000 kr og oppover i det private markedet. 

Også her vil prisen øke jo strengere krav som stilles til gjentatte kontakter med respondentene og dokumentering av frafall. En fokusgruppe utført etter alle kunstens regler koster kanskje om lag 70 000 kr for den første gruppa, og noe mindre for hver nye gruppe man utvider med. Dette er svært røffe anslag; det vil blant annet avhenge av hvem som skal gjøre jobben (leie inn folk med erfaring i alle ledd eller gjennomføre med egne personalressurser), og i hvilken grad man må leie lokaler.

Ved kontraktsinngåelse er det svært viktig å få spesifisert hva som ligger inne i de ulike prisene (oversetting, kvalitetssikring, rensing av data osv, enkle tabeller og/eller analyser).