I delkapittel 1.2 finner du litt generelt stoff om hva brukerundersøkelser er og hvilket kunnskapsbehov de er tenkt å dekke.