Veilederen er utformet for å være en bistand til:

  • Offentlige etater som vurderer å gjennomføre brukerundersøkelser rettet mot brukere som er innvandrere, og som trenger innspill til vurderingen av om dette er noe de kan gjøre selv eller bør sette ut på anbud. For denne målgruppen er det særlig kapittel 1 og kapittel 2 som er relevant. Her vil denne målgruppen finne informasjon om a) Hva er en brukerundersøkelse og hva kan den brukes til? Og b) hvilke forhold må avklares før man går i gang med en brukerundersøkelse?
  • Offentlige etater som selv besitter omfattende kompetanse på brukerundersøkelser, og som ønsker å gjennomføre brukerundersøkelsen selv. For disse vil, i tillegg til kapittel 1 og 2, kapittel 5 være relevant dersom de ønsker å gjennomføre en kvalitativ brukerundersøkelse. Dersom de ønsker å gjennomføre en kvantitativ brukerundersøkelse vil alle kapitlene være relevante (siden kvalitativ metode vil være aktuell som forarbeid til en kvantitativ studie).
  • Offentlige etater som har besluttet å gjennomføre en brukerundersøkelse, men ønsker å sette den ut på anbud. For disse er det særlig kapittel 1 og 2 som er relevante.
  • Eksterne utførere som har påtatt seg oppdraget med å gjennomføre en brukerundersøkelse rettet mot innvandrere. Selv om disse må forutsettes å ha god kompetanse på brukerundersøkelser generelt, kan det være mange nyttige tips å hente i veilederen om hvordan slike undersøkelser på en best mulig måte kan tilrettelegges for innvandrere.

  • Les videre: Hva inneholder veilederen?