Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Om-Nasjonalt-tolkeregister > Tilgjengelige-sprak

Om språk og tolker i registeret

På denne siden finner du generell informasjon om tolkene i registeret og oversikt over språk med muligheter for kvalifisering til oppføring i Nasjonalt tolkeregister.

Antall tolker i registeret

Nasjonalt tolkeregister ble opprettet i 2005 og har per januar 2017 1671 tolker i 66 språk. Personer som står oppført i registeret har gjennomført et eller flere kvalifiseringstiltak på tolkefeltet.

Ved behov for tolking bør de best kvalifiserte tolkene prioriteres, det vil si tolker som står oppført i én av de tre øverste kategoriene. Ved søk i Nasjonalt tolkeregister kommer de høyest kvalifiserte tolkene i det aktuelle språket øverst på trefflisten.

Språk i registeret

For en fullstendig oversikt over språkene med mulighet til oppføring i registeret fordelt på kategoriene 1-5 klikk her.

Ikke alle språk har hatt tilbud om kvalifisering til de høyeste kvalifikasjonskategoriene (1 til 3). Tomme kategorier betyr at det ikke har vært tilbudt utdanning og/eller statsautorisasjonsprøve i det angitte språket.

Personer som har gjennomført kurset "Tolkens ansvarsområde" (TAO) og bestått testen "Tospråklig sjekk for potensielle tolker" (ToSPoT) kvalifiserer til oppføring i registerets laveste kategori (5). 

Fra og med januar 2017 erstattes ToSPoT av den nye Tospråktesten.


Tolker i registeret fordelt på språk og kvalifikasjonskategori

Det er registrert et behov for tolker i 109 språk i Norge og IMDi jobber kontinuerlig med å utvikle muligheter for kvalifisering på flere språk. Dette skjer i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, som har ansvar for tolkeutdanningen og statsautorisasjonsprøven.

For statistikk som viser hvordan tolkene i Nasjonalt tolkeregister fordeler seg på språk, fylke, kvalifikasjonskategori og kjønn, last ned denne filen.

Sist oppdatert 13.03.2017
Publisert 04.11.2009

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Kvalifikasjonskategorier

Kvalifikasjonskategoriene i Nasjonalt tolkeregister er inndelt i fem nivåer som beskrevet under.

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet