Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Om-Nasjonalt-tolkeregister > Tilgjengelige-sprak

Om språk og tolker i registeret

På denne siden finner du generell informasjon om tolkene i registeret og oversikt over språk med muligheter for kvalifisering til oppføring i Nasjonalt tolkeregister.

Fra januar 2020 vil et nytt najsonalt tolkeregister være tilgjengelig på www.imdi.no. Som ledd i prosjektet nytt nasjonalt tolkeregister blir det redaksjonelle innholdet på Tolkeportalen.no flyttet gradvis, og i løpet av sommeren 2018 til imdi.no.

Antall tolker i registeret
Nasjonalt tolkeregister ble opprettet i 2005 og har per februar 2018 1822 tolker i 67 språk. Personer som står oppført i registeret har gjennomført et eller flere kvalifiseringstiltak på tolkefeltet.

Ved behov for tolking bør de best kvalifiserte tolkene prioriteres, det vil si tolker som står oppført i én av de tre øverste kategoriene. Ved søk i Nasjonalt tolkeregister kommer de høyest kvalifiserte tolkene i det aktuelle språket øverst på trefflisten.

Språk i registeret
For en fullstendig oversikt over språkene som har fått tilbud om kvalifisering og mulighet til oppføring i registeret fordelt på kategoriene 1-5 klikk her.

Ikke alle språk har hatt tilbud om kvalifisering til de høyeste kvalifikasjonskategoriene (1 til 3). Tomme kategorier betyr at det ikke har vært tilbudt utdanning og/eller statsautorisasjonsprøve i det angitte språket.

Personer som har gjennomført kurset "Tolkens ansvarsområde" (TAO) og bestått testen "Tospråklig sjekk for potensielle tolker" (ToSPoT) kvalifiserer til oppføring i registerets laveste kategori (5). ToSPoT ble i 2017 erstattet av den nye Tospråktesten.


Tolker i registeret fordelt på språk og kvalifikasjonskategori
Det er registrert et behov for tolker i 109 språk i Norge og IMDi jobber kontinuerlig med å utvikle muligheter for kvalifisering på flere språk. Dette skjer i samarbeid med OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus), som har ansvar for tolkeutdanningen og statsautorisasjonsprøven.

IMDi arbeider for tiden med å revidere kategorisering i nasjonalt tolkeregister. Målet med dette arbeidet er å ta hensyn til det nyopprettede bachelorprogrammet Tolking i offentlig sektor som startet i 2017 ved OsloMet. Den nye kategoriseringen i nasjonalt tolkeregister vil gjelde fra og med 2020. Mer informasjon om dette vil være tilgjengelig på IMDis tolkesider.

For statistikk som viser hvordan tolkene i Nasjonalt tolkeregister fordeler seg på språk, fylke, kvalifikasjonskategori og kjønn, last ned denne filen.

Sist oppdatert 26.06.2018
Publisert 04.11.2009

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet