Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Om-Nasjonalt-tolkeregister > Sok-i-registeret

Om søk i registeret

Slik gjør du et søk i Nasjonalt tolkeregister

Registeret ble opprettet for å øke tilgang til kvalifiserte tolker i offentlig sektor og for å oppfordre tolkene i Norge til å heve sin tolkefaglige kompetanse. Tolkebrukere kan benytte registeret til å kvalitetssikre tolketjenestene de bruker.
 
Fra januar 2020 vil et nytt najsonalt tolkeregister være tilgjengelig på www.imdi.no. Som ledd i prosjektet nytt nasjonalt tolkeregister blir det redaksjonelle innholdet på Tolkeportalen.no flyttet gradvis, og i løpet av sommeren 2018 til imdi.no.
 
Her finner du en veiledning på hvordan du kan gjøre et søk i Nasjonalt tolkeregister.
 
1- Velg land eller språk:
  • Du velger hvilket land den minoritetsspråklige kommer fra (velg land) og får en liste med språkene som snakkes i det aktuelle landet (listen er ikke uttømmende). Hvis du vet hvilket språk som skal bli brukt, kan du velge direkte fra språklisten. Mener du det er behov for tolk i et språk som ikke står på listen, kan du melde dette til oss på e-post: tolkeregister@imdi.no

 
  • Du kan også presisere søket ved å velge kjønn og/eller fylket hvor oppdraget skal utføres. (NB! Dette gir ikke en oversikt over tolkene som er bosatt i fylket. Bostedsfylke er spesifisert under profilen til hver enkelt tolk).


 
  • Etter å ha valgt søkekriteriene trykk på søk. Du får et resultat hvor den høyest kvalifiserte tolken i det valgte språket kommer øverst. Du får informasjon om navn, kjønn, bostedsfylke, språk og kvalifikasjonskategori.
Når det ikke finnes tolker i alle kategorier, skyldes det som regel at det språket ikke har hatt tilbud om for eksempel utdanning eller autorisasjon.
 
2- Fritekstsøk på land, språk, tolkens navn eller tolkID:
  • Her kan du selv skrive inn land, språk, navn på tolken eller tolkens ID-nummer som du søker etter. Forslag til resultat vil dukke opp etterhvert som du skriver bokstavene.
Det har ingen betydning hvorvidt du søker med store eller små bokstaver. Søk på ghana, Ghana og GHANA gir samme resultat.
Funksjonen egner seg godt når du får navn på en tolk og ønsker å vite personens tolkefaglige kvalifikasjoner.

Sist oppdatert 26.06.2018
Publisert 04.11.2009

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet