Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Om-Nasjonalt-tolkeregister

Hva er Nasjonalt tolkeregister?

Nasjonalt tolkeregister er et innsynsregister som gir oversikt over tolkers formelle kompetanse i tolking mellom norsk og andre språk.

Registeret er først og fremst rettet mot tolkebrukere i offentlig sektor, men er tilgjengelig for alle som har behov for tolk gjennom Tolkeportalen.
 
Fra januar 2020 vil et nytt najsonalt tolkeregister være tilgjengelig på www.imdi.no. Som ledd i prosjektet nytt nasjonalt tolkeregister blir det redaksjonelle innholdet på Tolkeportalen.no flyttet gradvis, og i løpet av sommeren 2018 til imdi.no.
 
Fem kvalifikasjonskategorier
Tolkene er oppført i registeret med nødvendige persondata, opplysninger om tolkefaglige kvalifikasjoner og kontaktinformasjon. Tolkene står oppført i registeret i fem kvalifikasjonskategorier. De høyest kvalifiserte (kategori 1) er statsautoriserte tolker med tolkeutdanning. Deretter kommer statsautoriserte tolker (kategori 2) og tolker med tolkeutdanning (kategori 3). Laveste kvalifikasjonskategori i registeret er personer uten formell kompetanse, men med bestått tospråklig test (ToSPoT) og innføringskurs i tolkens ansvarsområde (TAO) (kategori 5). Ved behov for tolking bør tolkene oppført i kategoriene 1, 2 og 3 bli prioritert.
 
IMDi arbeider for tiden med å revidere kategorisering i nasjonalt tolkeregister. Målet med dette arbeidet er å ta hensyn til det nyopprettede bachelorprogrammet Tolking i offentlig sektor som startet i 2017 ved OsloMet. Den nye kategoriseringen i nasjonalt tolkeregister vil gjelde fra og med 2020. Mer informasjon om dette vil være tilgjengelig på IMDis tolkesider.
 
Hvordan kan du bruke Nasjonalt tolkeregister?
Registeret blir brukt på ulike måter. Registeret blir brukt av offentlige ansatte og fagpersoner som vil sjekke kvalifikasjonene til en tolk de har bestilt gjennom en formidlingstjeneste. I tillegg blir registeret brukt som rekrutteringsbase av storbrukere med egne leverandørbaser eller tolkeformidlere. Det er også mulig å benytte oppføring i registeret som et av kravene i kravspesifikasjoner i anbudsprosesser.
 
Nasjonalt tolkeregister - ikke et bestillingsregister
Tolker prioriterer oppdrag ut fra sin arbeidskapasitet, pris og lengden på oppdraget. Nasjonalt tolkeregister er ikke et bestillingsverktøy. Registeret opererer i et delvis uregulert marked av tilbud og etterspørsel og har ingen bestillingsfunksjon. Offentlige ansatte og fagpersoner kan derfor ikke forvente å finne en tilgjengelig tolk på kort varsel via søk i registeret.

Nasjonalt tolkeregister som del av rutiner for bruk og bestilling av tolk
Det er heller ikke et arbeidstaker-arbeidsgiver forhold mellom tolkene og Nasjonalt tolkeregister. Avtalene må gjøres direkte mellom tolken og oppdragsgiveren, eller tolken og et formidlingsbyrå. Bruk av registeret bør uansett være en del av rutinene for bruk og bestilling av tolk i virksomheter som har behov for tolk.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og har system- og driftsansvar for registeret. IMDi arbeider for at offentlig sektor skal ta utgangspunkt i Nasjonalt tolkeregister når det er behov for tolk. Registeret er også ett av flere tiltak i IMDIs regi for å profesjonalisere tolking i Norge.

 
Spørsmål om Nasjonalt tolkeregister kan rettes til registerfører på ntreg@tolkeportalen.no.
 
Søk i registeret 
 
Tilgjengelige språk
 
Ofte stilte spørsmål

Sist oppdatert 26.06.2018
Publisert 03.11.2009

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet