Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Utvalg-skal-utrede-tolketjenester-i-offentlig-sektor

Utvalg skal utrede tolketjenester i offentlig sektor

Regjeringen oppnevnte i statsråd 23. august et utvalg som skal utrede og fremme forslag til samordnet, kvalitetssikret og effektiv organisering av tolking i offentlig sektor. Utvalget skal beskrive behovet for tolk i offentlig sektor fremover

Utvalget skal ta utgangspunkt i hver sektors selvstendige ansvar for å informere, veilede og høre sine tjenestemottakere, og beskrive behovet for tolk i offentlig sektor fremover. Utvalget skal ta høyde for forskjeller i utfordringer knyttet til geografi og befolkningssammensetning, samt sikkerhets- og beredskapsmessige forhold.

Forslag til organisering skal sikre det offentlige tilgang på kvalifiserte tolker, ivareta brukerens rettssikkerhet og gjøre tjenestene i stand til å utføre sine oppgaver i en mangfoldig befolkning. Utvalget skal vurdere hvordan man kan sikre en autorisasjonsordning også for tolker til og fra samisk. Utvalgets forslag skal bidra til en god ressursutnyttelse av midlene det offentlige bruker på tolking.

Les mandatet for utvalget her.

– Det er et viktig arbeid som nå settes i gang, sier direktør i IMDi, Geir Barvik. – Vi ser at dårlig tolking og manglende bruk av tolk setter helse og rettssikkerhet i fare. I sårbare situasjoner, enten det er på sykehus, i en rettssal eller i en barnevernssak, er god kommunikasjon avgjørende. Norge har i dag en mangfoldig befolkning med ulik språklig bakgrunn. Tilgang på kvalifiserte tolker er derfor nødvendig for å sikre et likeverdig offentlig tjenestetilbud til alle.

– Arbeidet med å heve kvaliteten på tolketjenester i alle språk og i alle deler av landet er komplekst. Det er derfor viktig å forene krefter for å finne gode offentlige løsninger. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og iverksetter tiltak som skal bedre tolkingens kvalitet. Vi kommer til å følge spent med på hva utvalget kommer fram til, sier Barvik.

Utvalget skal avlevere sin utredning senest ett år etter oppstart.

Sist oppdatert 23.08.2013
Publisert 23.08.2013

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet