Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Undersokelse-om-tolkene-i-Nasjonalt-tolkeregister

Undersøkelse om tolkene i Nasjonalt tolkeregister

De fleste høyest kvalifiserte tolkene i Nasjonalt tolkeregister får oppdrag direkte hos offentlige tolkebrukere. For de lavest kvalifiserte personene er det private tolkeformidlere som gjelder, viser IMDis undersøkelse om tolkene i Nasjonalt tolkeregister.

Det er også store forskjeller mellom sektorene hva gjelder å tiltrekke seg de høyest kvalifiserte tolkene.

– IMDi er pådriver for at det skal lønne seg å kvalifisere seg som tolk. Målsetting er at de høyest kvalifiserte tolkene skal prioriteres for oppdrag i offentlig sektor, sier tolkesjef i IMDi Liv Kolstad Zehouo.

Denne undersøkelsen ble gjennomført i mai 2012. Det er første gang vi spør tolkene om motivasjon og lønn, om hvordan de skaffer oppdrag, hvor ofte de tolker, i hvilke sektorer de tolker mest, og om de ønsker flere oppdrag.

Funnene viser at Nasjonalt tolkeregister er den kanalen tolkene er minst avhengig av for å skaffe oppdrag. Likevel blir registeret benyttet som en av flere kanaler for oppdrag, spesielt av de høyest kvalifiserte tolkene.

Store forskjeller mellom sektorene

Politiet utmerker seg som den sektoren som i størst grad benytter de høyest kvalifiserte tolkene. Helsesektoren, derimot, benytter i hovedsak de lavest kvalifiserte personene i Nasjonalt tolkeregister.

Resultatene sår også tvil om myten om at tolkene ikke jobber i visse sektorer fordi de ikke ønsker det – en myte som er spesielt utbredt i helsesektoren. Undersøkelsen viser at tolkene først og fremst ikke har oppdrag fordi de ikke får tilbud om oppdrag i den sektoren.

Årsaken til at respondenter ikke ønsker å ta oppdrag viser seg å være svært forskjellig i de ulike sektorene. I helse er dårlig betaling den årsaken som flest respondenter sier seg enig i, mens i domstolene er det ukjent fagterminologi.

Timesatsen for tolkene i Nasjonalt tolkeregister spriker mye – fra under 100 kroner i timen til 849 kroner i timen. Fire av ti tolker i registeret får under 250 kroner i timen. Resultatene viser en klar sammenheng mellom høye kvalifikasjoner og høy timesats.

Behov for mer kunnskap på feltet

Neste undersøkelse om tolkene i Nasjonalt tolkeregister kommer allerede i juni 2013. Deretter vil undersøkelsen gjentas hvert annet år.

– IMDi ønsker en kunnskapsbasert utvikling av tolkefeltet. Derfor er kunnskap om tolkene i registeret viktig. Vi retter en stor takk til alle tolkene som har deltatt i denne undersøkelsen og håper at så mange som mulig vil være med også på neste, sier Zehouo.

Sist oppdatert 31.05.2013
Publisert 31.05.2013

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet