Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Trenger-flere-tolker-i-arabisk

Kommunene må planlegge for økt tolkebehov

Det vil være et økende behov for tolker i arabisk. Derfor er arabisk prioritert språk til IMDis test og kurs i høst. Det er samtidig viktig at kommunene planlegger for sine tolkebehov.

IMDi kartlegger tolkebehovet i Norge gjennom en årlig undersøkelse. Denne viser at arabisk er blant de meste etterspurte språkene, men også at det er blant språkene kommunene opplever det er vanskeligst å skaffe kvalifiserte tolker i. Dette gjelder særlig utenfor Oslo og Akershus.

Flyktninger fra Syria er nå blant de største gruppene som blir bosatt i Norge, så behovet for kvalifiserte tolker i arabisk vil øke.

– Flyktningene som skal bli bosatt rundt om i Norge vil ha kontakt med det offentlige apparatet fra første stund. Da er det viktig å tilrettelegge for god kommunikasjon med kvalifiserte tolker, sier leder for tolkeseksjonen i IMDi Liv Kolstad Zehouo.

Arabisk prioritert språk til høstens test og kurs
I høst får 123 personer, fordelt på samtlige fylker utenfor Oslo og Akershus, tilbud om test i arabisk.** De som består testen og fullfører kurs i tolkens ansvarsområde vil bli oppført i Nasjonalt tolkeregister. I dag er det 81 tolker i arabisk i registeret.

Samtidig jobber IMDi for at det igangsettes ekstraordinære tilbud for utdanning av tolker i arabisk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

** Fristen for å melde seg til IMDis test og kurs gikk ut 1. august. Du kan lese mer om IMDis test og kurstilbud her. For øvrige spørsmål om testtilbudet send epost til tospot@imdi.no

Kommunene må planlegge for sine tolkebehov
IMDi anbefaler også at alle kommuner kartlegger og legger planer for sine tolkebehov, og utvikler retningslinjer for sine tolketjenester.

– Rutiner for kvalitetssikring, bestilling og betaling av tolketjenester, samt bruk av Nasjonalt tolkeregister, bør inngå i kommunenes retningslinjer for tolketjenester, sier Zehouo.

Drammen kommune har for eksempel utarbeidet felles retningslinjer for bruk av tolke- og oversettelsestjenester. Disse gjelder for alle kommunale virksomheter og andre kommunale foretak.

Bruk nasjonalt tolkeregister
Kommuner som trenger mer kunnskap om bruk av tolketjenester, kan finne nærmere informasjon på Tolkeportalen.no. Portalen inneholder praktiske tips og informasjon om tolking i offentlig sektor samt sektorspesifikke retningslinjer og anbefalinger.

Portalens hovedtjeneste er Nasjonalt tolkeregister, som gir en oversikt over tolkers formelle kompetanse i tolking. Offentlig sektor skal ta utgangspunkt i dette registeret når de har behov for tolk.

 

Sist oppdatert 14.09.2015
Publisert 10.09.2015

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Hva er Nasjonalt tolkeregister?

Nasjonalt tolkeregister er et innsynsregister som gir oversikt over tolkers formelle kompetanse i tolking mellom norsk og andre språk.

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet