Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Tospraktest-i-arabisk-bengali-panjabi-og-samiske-sprak

Tospråktest i arabisk, bengali, panjabi og samiske språk

4 språk får tilbud om testing i desember 2017. Samtidig kan du melde din interesse for å bli testet i 15 andre språk til våren.

Tospråktesten er en muntlig prøve. HiOA tilbyr testing flere ganger i året mellom norsk og ulike tolkespråk. Prøvene gjennomføres med prøvenemnd i Oslo, og kandidatene kan velge mellom frammøtesteder i alle landets regioner. Da holdes prøven på skjerm ved videokonferanse.

Tospråktesten har samme form som opptaksprøven til HiOA-studiet Tolking i offentlig sektor. Tospråktesten prøver kandidatens språkforståelse, muntlige uttrykksevne, uttale, grammatikk, språkføring og evne til å lytte og gjengi på begge språkene.

Testkandidatene må betale en egenandel på 500 kroner, og dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse. Hvis kandidaten ikke fyller norskkravet, bør man melde seg opp til Test i norsk - høyere nivå (Folkeuniversitetet) eller Norskprøve (Kompetanse Norge) i påvente av tilbud om test i sitt tolkespråk.

Følgende språk får tilbud om Tospråktesten i desmber 2017:

 • arabisk
 • bengali
 • panjabi
 • samiske språk

Søknadsfrist: 1. november. Søknadsskjemaet finner dere her: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Tospraaktesten

Kandidater som får tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, vil få tilbud om å delta på innføringskurset  Tolkens ansvarsområde (TAO).Tilfredsstillende resultat og gjennomført kurs er grunnlag for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 5.

Framtidig testing
Mens du venter på tilbud om ditt tolkespråk, kan du  registrere din interesse for å ta Tospråktesten eller tolkeutdanning. Dette er ikke en påmelding, men gjør at vi har mulighet til å ta kontakt når vi planlegger Tospråktesten i ditt tolkespråk.

Vi vil tilby Tospråktesten tre ganger i året. Med tre testrunder i året skal Tospråktesten bli et fleksibelt, stabilt og tilgjengelig verktøy for offentlige myndigheter, tolker og andre aktører på feltet. Testingen skal møte samfunnets tolkebehov. Hvilke språk som prioriteres, fastsettes i samarbeid med IMDi. 

Aktuelle språk for Tospråktesten våren 2018 er:

 • chin
 • engelsk
 • gresk
 • islandsk
 • karen
 • mandarin
 • nepali
 • oromo
 • pashto
 • tagalog
 • tamil
 • thai
 • tibetansk
 • tigre
 • tyrkisk

Denne listen er foreløpig og ikke fullstendig. Videre testing planlegges slik: februar/mars 2018, juni 2018, november 2018, februar 2019, juni 2019, november 2019.

Mer informasjon om Tospråktesten finner du på HiOAs hjemmesider eller ved å sende en e-post til tospraktesten@hioa.no


Sist oppdatert 10.10.2017
Publisert 10.10.2017

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet