Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Tospraktest-i-8-sprak

Tospråktest i 8 språk

Karen, oromo, thai, tibetansk og 4 andre språk får tilbud om testing i uke 9 - 11.

Tospråktesten er en muntlig prøve. HiOA tilbyr testing flere ganger i året mellom norsk og ulike tolkespråk. Prøvene gjennomføres med prøvenemnd i Oslo, og kandidatene kan velge mellom frammøtesteder i alle landets regioner. Da holdes prøven på skjerm ved videokonferanse.

Tospråktesten har samme form som opptaksprøven til HiOA-studiet Tolking i offentlig sektor. Tospråktesten prøver kandidatens språkforståelse, muntlige uttrykksevne, uttale, grammatikk, språkføring og evne til å lytte og gjengi på begge språkene.

Testkandidatene må betale en egenandel på 500 kroner, og dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse. Hvis kandidaten ikke fyller norskkravet, bør man melde seg opp til Test i norsk - høyere nivå (Folkeuniversitetet) eller Norskprøve (Kompetanse Norge) i påvente av tilbud om test i sitt tolkespråk.

Følgende språk får tilbud om Tospråktesten i uke 9 - 11, 2018:

  • engelsk
  • karen
  • kinesisk (mandarin)
  • lulesamisk
  • oromo
  • tamil
  • thai
  • tibetansk

Søknadsskjemaet for disse språkene er nå åpent på Tospråktestens nettsted. Søknadsfristen er 22. januar 2018.

Etter fristen vil kandidatene bli informert om prøvetider og -steder. HiOA tar forbehold om nok kvalifiserte søkere og tilgjengelige sensorer.

Søkere med andre tolkespråk kan registrere sin interesse på Tospråktestens nettside. HiOA har da mulighet til å kontakte dem når HiOA planlegger Tospråktesten i disse språkene.

Tospråktesten er en muntlig prøve i norsk og et tolkespråk, og det er en forutsetning å ha  gode ferdigheter i begge prøvespråkene. Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 i Europarådets skala. De må også betale en egenandel på 500 kroner for å få gå opp til prøven.

Kandidater som får tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, vil få tilbud om å delta på introduksjonskurset Tolkens ansvarsområde (TAO). Tospråktesten og gjennomført kurs gir grunnlag for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 5.

Tospråktesten i alle regioner
Tospråktesten holdes i lokalene til Høgskolen i Oslo og Akershus i Oslo. Vi tilbyr også prøve i Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Kandidater som får tilbud om dette, møter fram i et videokonferanserom og gjennomfører prøven på skjerm, mens prøvenemnda sitter i Oslo.  

Tospråktesten tre ganger i året
HiOA vil tilby Tospråktesten tre ganger i året. De neste rundene er planlagt i juni og november 2018, februar/mars 2019, juni og november 2019. Med tre testrunder i året skal Tospråktesten bli et fleksibelt, stabilt og tilgjengelig verktøy for offentlige myndigheter, tolker og andre aktører på feltet. Testingen skal møte samfunnets tolkebehov.  Hvilke språk som prioriteres, fastsettes i samarbeid mellom HiOA og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Mer informasjon om Tospråktesten finner du på HiOAs hjemmesider eller ved å sende en e-post til tospraktesten@hioa.no

Sist oppdatert 27.12.2017
Publisert 27.12.2017

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet