Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Tolkeutvalgets-innstilling-ut-pa-horing

Tolkeutvalgets utredning ut på høring

Kvaliteten på tolkingen i offentlig sektor har betydning for rettssikkerhet, likeverd og kvaliteten på tjenestetilbudet. God kommunikasjon er også viktige for integreringsprosessen.

IMDis direktør, Geir Barvik- IMDi vil fortsette arbeidet for å bedre tilgangen til kvalifiserte tolker i offentlig sektor. Men det alene er ikke nok. Som utvalget peker på, bør hver sektor ha selvstendig ansvar for bestilling, kvalitetssikring og oppfølging av tolkene, sier IMDis direktør Geir Barvik.

Ut på høring
Tolkeutvalgets innstilling ble overlevert statsråd Solveig Horne i september. Nå sendes innstillingen ut på høring. Høringsfristen er 31. mars.

Her kan du lese brevet om høringen

Her kan du lese Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Viktig arbeid
Barvik mener utvalget har gjort et viktig arbeid.

- Delene av offentlig sektor som trenger tolk må ta ansvar for å organisere seg slik at de får de tolketjenestene som er nødvendige for å kunne utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Det er derfor viktig at disse sektorene også kommer på banen i høringsrunden, sier han.

Ifølge utredningen er det behov for å øke bruken av kvalifiserte tolker i alle deler av offentlig sektor og å styrke tilgangen på kvalifiserte tolker. Utvalget foreslår derfor en lovhjemlet plikt for offentlig sektor til å bruke kvalifisert tolk i gitte situasjoner.

Truer rettssikkerheten
Utvalgets arbeid viser at underforbruk og manglende kvalitetskrav til tolker fører til at rettssikkerhet og likeverd er truet og undergraves. I tillegg er det feil bruk av ressurser når samfunnet kvalifiserer tolker som ikke blir benyttet i offentlig sektor.

Utvalget har beregnet at det ble gjennomført omtrent 343 000 tolkeoppdrag i offentlig sektor i 2013. Offentlig sektors samlede utgifter til tolkeoppdrag anslås, på usikkert grunnlag, til 490 millioner kroner samme år. Utvalget påpeker at god og riktig ressursutnyttelse av offentlige midler og tilgjengelig kompetanse bør ligge til grunn for det offentliges bruk av tolketjenester.

Sist oppdatert 22.12.2014
Publisert 08.12.2014

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet