Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Tolkeutvalget-foreslar-lov-om-plikt-til-a-bruke-tolk

Tolkeutvalget foreslår lov om plikt til å bruke tolk

Offentlig sektor bør ha plikt til å bruke kvalifisert tolk i saker som berører rettsikkerhet eller likeverd.

Offentlig sektor bør ha plikt til å bruke kvalifisert tolk i saker som berører rettsikkerhet eller likeverd. Det er ett av forslagene fra Tolkeutvalget som 24. september overleverte sin utredning om tolkning i offentlig sektor til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

I utredningen foreslår Tolkeutvalget løsninger for å heve kvaliteten og forbedre organiseringen på tolketjenester i Norge.

– Det er utrolig viktig å sikre at personer som ikke behersker norsk, blir tilbudt kvalifisert tolk i møte med eksempelvis helsevesen, skole og NAV, sier Katarina Heradstveit, fungerende leder for tolkeseksjonen i IMDi.

Hun mener innstillingen har mange interessante forslag som kan bidra til økt tolketilbud og styrke sektoransvarsprinsippet. Flere av forslagene vil tydeliggjøre sektorenes ansvar for å bruke tolk og styrke IMDis rolle som fagmyndighet.

4-årig opptrappingsplan

Utvalget ønsker at den foreslåtte loven om bruk av tolk i offentlig sektor skal tre i kraft 1. januar 2019. De foreslår en opptrappingsplan på tolkefeltet i perioden fram til det slik at offentlig sektor vil være i stand til å etterleve den. De siste månedene har også et lovforslag om forbud av bruk av barn som tolk vært ute på høring.

Utvalget foreslår at hver sektor må ha en strategi for bruk av tolk. Sektorene vil også bli pålagt å samle inn og levere statistikk om bruk av tolk, noe som ikke gjøres systematisk i dag. En slik rapportering vil gi en bedre styring av tolkefeltet, mener utvalget.

Nasjonalt tolkeregister

 
Katarina Heradstveit,
fungerende tolkesjef i IMDi

Rammene rundt Nasjonalt Tolkeregister som IMDi drifter og eier, må styrkes, mener utvalget. Å være kvalifisert tolk vil bety “tolk oppført i Nasjonalt tolkeregister”, dersom utvalgets forslag blir satt ut i livet. Nasjonalt tolkeregister har i dag oppført 1 250 tolker i 65 språk. Utvalget foreslår også et nytt regulativ der tolkenes timesats differensieres ut fra kvalifikasjonsnivå i tolkeregisteret.

– Som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor har vi lenge sett behovet av en helhetlig gjennomgang av feltet. Vi er imponert over utvalgets grundige arbeid, sier Heradstveit.

Innstillingen skal nå sendes på høring.

– Flere av forslagene berører også IMDis rolle direkte. Vi vil gå grundig gjennom forslagene og komme med våre synspunkt i høringsuttalelsen. Det blir spennende å se hva som blir gjeldende politikk og hvilke anbefalinger som kommer som oppdrag fra departementet til IMDi, sier Katarina Heradstveit.

Bredt offentlig utvalg

Tolkeutvalget har vært ledet av spesialrådgiver og tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Kari Lande Hasle, med medlemmer fra offentlig sektor som politi, helsevesen og domstolene. Her kan du lese mer om tolkeutvalget og deres mandat.

IMDi har sittet i utvalgets referansegruppe og har gjennom året ytt løpende bistand ved å utarbeide statistikk, beregninger og kartlegginger til utvalget.

Sist oppdatert 24.09.2014
Publisert 24.09.2014

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet