Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Stort-behov-for-tolk-i-skolen

Stort behov for tolk i skolen

Tross økende behov for bruk av tolk i skolen mangler hver fjerde skole rutiner for bruk av tolk. Det går fram av en spørreundersøkelse blant skoleledere.

Undersøkelsen som er gjort på vegne av Utdanningsdirektoratet, viser at elever ved 3 av 4 skoler har foreldre som kan så lite norsk at de har vanskeligheter med å forstå og gjøre seg forstått i konferansetimer og utviklingssamtaler. For Oslo og Akershus gjelder dette 9 av 10 skoler.

 
Katarina Heradstveit,
fungerende tolkesjef i IMDi
 

Mangler rutiner for bruk

1 av 5 skoleledere oppgir at det for sjeldent brukes tolk ved deres skole. De oppgir vansker med å finne kvalifiserte tolker som hovedårsak til manglende bruk av tolker. En oversikt over kvalifiserte tolker finnes, men bare ti prosent av skolelederne bruker den:

- Nasjonalt tolkeregister gir en oversikt over kvalifiserte tolker i Norge. Kun 1 av 10 skoleledere bruker registeret aktivt for å kvalitetssikre tolker. Flere skoler bør benytte registeret som en del av sine rutiner for å kvalitetssikre tolkene de benytter. Tolker med tolkeutdanning eller statsautorisasjon bør prioriteres der det er mulig, sier Katarina Heradstveit, som leder tolkeseksjonen i IMDi.

 Anbefaler å utarbeide rutiner

 

 

Erik Bolstad Pettersen,
divisjonsdirektør i Udir

 

Utdanningsdirektoratet (Udir) anbefaler skoleeier å utarbeide rutiner for bruk av tolk og vil informere om den nasjonale Tolkeportalen der tolkeregisteret finnes, på sine nettsider.

- Eleven eller noen som er i nær slekt med familien bør ikke fungere som tolk. Det er viktig at innholdet i samtalen blir forstått av foreldrene og eleven. I skolens møte med minoritetsspråklige elever og foreldre som ikke behersker norsk er det viktig å sikre at de får kommunisert på et språk de mestrer. Her kan Nasjonalt tolkeregister tilby kommunene hjelp, sier divisjonsdirektør i Udir, Erik Bolstad Pettersen.

Flere sektorer har i dag rutiner og retningslinjer som går på at Nasjonalt tolkeregister skal brukes for bestilling av tolk. Domstoladministrasjonen har laget en anbefaling, Helsedirektoratet har laget en veileder mens UDI har utarbeidet egne retningslinjer.

Få får opplæring

Ifølge skolelederne er andre viktige årsaker til underforbruk av tolker økonomiske hensyn, samtidig som det er for tidkrevende å bestille tolk. 8 av 10 skoleledere oppgir også at deres skole ikke har gitt opplæring i kommunikasjon via tolk for sine ansatte. Kommunikasjon via tolk er et dagskurs som tilbys av Høgskolen i Oslo. Det skal møte det voksende opplæringsbehovet på tolkefeltet hos ansatte i offentlig sektor.

- IMDi har dokumentert at opplæring i kommunikasjon via tolk fører til økt og riktig bruk av tolk. Med økt innvandring og språklig mangfold bør kommunikasjon via tolk være en naturlig del av kompetanseløftet for lærerne og andre ansatte ved skolene, nå og i årene som kommer, sier Heradstveit.

Spørreundersøkelsen er gjort på vegne av Utdanningsdirektoratet og funnene er oppsummert i rapporten “Spørsmål til Skole-Norge våren 2014”.

Sist oppdatert 17.09.2014
Publisert 16.09.2014

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet