Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Sprakprioriteringer-til-test-og-kurs-hosten-2015

Språkprioriteringer til test og kurs høsten 2015

Sjekk om ditt språk er aktuelt for ToSPoT (test) og TAO (kurs) i høsten 2015!

IMDi vil tilby ToSPoT i følgende språk høsten 2015:

amharisk
arabisk
bulgarsk
burmesisk
finsk
islandsk
latvisk
litauisk
nepali
oromo
polsk
rumensk
somali
tigrinja
tyrkisk
vietnamesisk

Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT) 2015
Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT) er en ordforrådstest som tar en stikkprøve av kandidatens ordforråd på norsk og tolkespråket. Testen benyttes som opptaksprøve til kurs i tolkens ansvarsområde (TAO). Testene vil bli avholdt i perioden august til oktober i år ved IMDis hoved- og regionkontorer. Aktuelle kandidater vil få invitasjon til test og mer informasjon om tidspunkt og sted, i løpet av august.

Kandidater som har bestått ToSPoT og gjennomført TAO kan søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister på laveste nivå (kategori 5).

Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) 2015
Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO), er et tre-dagers kurs for personer som ønsker å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister, men som enda ikke har formelle tolkefaglige kvalifikasjoner som tolkeutdanning. Tilfredsstillende resultater på opptaksprøven ToSPoT er en forutsetning for å få plass på TAO. Kursene vil bli holdt i perioden oktober til desember 2015, i utgangspunktet i Oslo, men dersom det er tilstrekkelig kandidater vil IMDi holde kurs også i andre byer. Vi vil informere om kursdatoer og -steder så snart de foreligger. Kurset er gratis, men deltagerne må selv betale for reise og opphold.

Det er fortsatt mulig å melde interesse for ToSPoT og TAO i 2015. Det gjør du ved å klikke her. Interesserte må melde seg innen 1. august 2015.

Språkprioriteringer
Vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke har mulighet til å tilby ToSPoT og TAO til alle som ønsker det. IMDi har prioritert språk blant annet på bakgrunn av hvilke språk som er særlig etterspurt i offentlig sektor, og der det i dag er for få tolker i Nasjonalt tolkeregister. Ved stor pågang kan det være at kandidater vil prioriteres ut fra hvilken region de er bosatt i. I tillegg har vi tatt hensyn til hvilke språk der det i år eller neste år tilbys tolkeutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det gis ikke ToSPoT test i de språkene som får tilbud om tolkeutdanning.

Tolkeutdanning og autorisasjonsprøven i tolking
Som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor er IMDi opptatt av at de som jobber som tolk for offentlige myndigheter har formelle kvalifikasjoner i tolking, herunder enten tolkeutdanning og/eller statsautorisasjon i tolking. Tolkeutdanning arrangeres ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Studiet er landsdekkende og nettbasert, og ved gjennomført studie kvalifiserer man til oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori 3. Søknadsfrist til tolkeutdanningen er 1. august 2015. For mer informasjon om hvilke språk som er prioritert og søknadsprosess, klikk her.

Autorisasjonsprøven i tolking arrangeres også ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Informasjon om prøven finner du på tolkeportalen og høgskolens hjemmesider. Bestått autorisasjonsprøve gir rett til bevilling som statsautorisert tolk – og oppføring i kategori 2 i Nasjonalt tolkeregister.

Sist oppdatert 05.05.2015
Publisert 30.04.2015

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet