Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Pabyggingsemner-til-tolkeutdanning3

Påbyggingsemner til tolkeutdanning

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr påbyggingsemner til studenter som har bestått Tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) og som ønsker å videreutvikle sin tolkefaglige kompetanse. Søknadsfristen er 1 mars.

Høgskolen i Oslo Akershus (HiOA) tilbyr våren 2017 påbyggingsemner til deg som har tattt grunnmodulen i tolkeutdanningen. «Tolke- og oversetterfagets historie» (15 sp) og og "Flerkulturell forståelse i tolking" (15 sp, ikke språkavhengig). Studiene bygger videre på grunnmodulen Tolking i offentlig sektor (30 sp) og målgruppen er studenter som har bestått grunnmodulen og som ønsker å videreutvikle sin tolkefaglige kompetanse. Dersom du er interessert må du søke innen 1. mars. Det kan bli aktuelt å åpne opp igjen etter fristen. Dette vil det i så fall bli informert om på nettsiden til HiOA.

Flerkulturell forståelse i tolking (15 sp, ikke språkavhengig)
Undervisningen går over ett semester og baserer seg på samlinger. Overordnet tema er refleksjon over tolkefunksjonen i den institusjonelle samtalen. Studiet skal bidra til å styrke handlingsberedskap og handlingskompetanse i yrkesutøvelsen for tolker. Målgruppen for studiet er tolker som arbeider for offentlig sektor i Norge.

Tema vil omfatte blant annet

  • ulike kulturelle sammenhenger for tolkefaglig yrkesutøvelse
  • makt og ansvar i den institusjonelle og tolkede samtalen
  • tolkens identitet og ulike identiteter og roller hos profesjonsutøvere og andre som tolken samarbeider med

Tolke- og oversetterfagets historie (15 sp for litauisk, somali, sorani og tigrinja)
Emnet gir en innføring i tolke- og oversetterfagets historie og sentrale teoretiske problemstillinger. Det legger vekt på å introdusere relevante teorier og modeller innen tolking og oversettelse. Den faghistoriske delen knyttes opp mot tolkens yrkesidentitet og hjelper studentene til å forstå muligheter og begrensninger i arbeidet som tolk i offentlig sektor i Norge.

Du kan søke om opptakk på denne siden: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/node_7935/node_10864/Opptak-til-paabygging-i-tolking-ved-Fakultet-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier

Har du allerede gjennomført påbyggingsemner?
Da er det viktig at du melder dette til Nasjonalt tolkeregister slik at registeret kan synligjøre din tolkefaglige kompetanse. Står du oppført i Nasjonalt tolkeregister og har gjennomført påbyggingsemner ved HiOA, kan du melde dette ved å sende en kopi av din karakterutskrift via e-post til ntreg@tolkeportalen.no.

Sist oppdatert 22.02.2017
Publisert 22.02.2017

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet