Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Pabyggingsemner-til-tolkeutdanning2

Påbyggingsemner til tolkeutdanning

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr påbyggingsemner til studenter som har bestått Tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) og som ønsker å videreutvikle sin tolkefaglige kompetanse. Søknadsfristen er 1 september.

HiOA tilbyr våren 2016 tre påbyggingsemner til deg som har tolkeutdanning: «Tolking fra skrift til tale» (15 sp), «Fjerntolking» (15 sp) og «Tolking i komplekse møter» (15 sp.) Studiene bygger videre på grunnmodulen Tolking i offentlig sektor (30 sp) og målgruppen er studenter som har bestått grunnmodulen og som ønsker å videreutvikle sin tolkefaglige kompetanse. Dersom du er interessert må du søke innen 1. september.

Har du ikke tolkeutdanning, men ønsker å vite mer om studietilbudet kan du lese mer om dette på tolkeutdanningens hjemmesider.

Tolking fra skrift til tale (15 sp)
Emnet gir en videre praktisk-teoretisk innføring i tolkefaget. Det er en tolkemetode som benyttes mye i offentlig sektor, for eksempel under gjennomlesning av rapporter. Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse knyttet til tolking fra skrift til tale som tolkefaglig disiplin. Emnet er organisert som deltidsstudium over ett semester, og er nettbasert med samlinger.

For mer informasjon om studiet og søknad om opptak, se her.

Fjerntolking (15 sp)
Emnet gir en praktisk-teoretisk innføring i tolking hvor én eller begge samtaleparter er geografisk atskilt fra tolken og tolkingen foregår via telefon eller skjermløsninger. Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne utføre fjerntolking samt gjøre rede for muligheter og begrensninger ved fjerntolking. Studiet er et deltidsstudium med ukentlige nettbaserte læringsaktiviteter i kombinasjon med én helgesamling.

For mer informasjon om studiet og søknad om opptak, se her.

Tolking i komplekse møter (15 sp)
Emnet «tolking i komplekse møter» erstatter emnet «tolking i retts- og nemdsmøter» og omhandler tolketekniske og relasjonelle problemstillinger ved tolking i møter med flere deltakere (for eksempel i rettsforhandlinger, tverrfaglige møter i helsevesen og barnevern m.m.). Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne veksle mellom ulike tolkemetoder (simultantolking, tolking fra skrift til tale, konsekutiv tolking med notater) i møter med flere deltakere og i møter hvor det brukes ulike språklige registre. Emnet er organisert som deltidsstudium over ett semester, og er nettbasert med samlinger.

For mer informasjon om studiet og søknad om opptak, se her.

Har du allerede gjennomført påbyggingsemner?
Da er det viktig at du melder dette til nasjonalt tolkeregister slik at registeret kan synligjøre din tolkefaglige kompetanse. Står du oppført i nasjonalt tolkeregister og har gjennomført påbyggingsemner ved HiOA, kan du melde dette ved å sende en kopi av din karakterutskrift via e-post til ntreg@tolkeportalen.no.

Sist oppdatert 21.08.2015
Publisert 21.08.2015

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet