Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Offentlig-sektor-vil-bli-bedre-pa-a-bruke-tolk

Offentlig sektor vil bli bedre på å bruke tolk

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har IMDi ledet et arbeid med å heve kvaliteten på bruk av tolk i offentlig sektor.

Årsaken til at arbeidet ble satt i gang var at både manglende tolkbruk og bruk av ikke-kvalifiserte tolker er utbredt i offentlig sektor. Dette utgjør et rettssikkerhetsproblem.

Det finnes per i dag ingen overordnede retningslinjer for bruk av tolk i offentlig tjenesteyting.

En IMDi-ledet arbeidsgruppe på direktoratsnivå har derfor utarbeidet konkrete forslag til slike felles retningslinjer.

De foreslåtte retningslinjene skal:

  • Tydeliggjøre det offentliges ansvar.
  • Stille tydelige krav til kvalifikasjonene hos den som skal tolke.

Retningslinjene anbefaler også at den som skal bruke tolk har nødvendige ferdigheter som tolkbruker, og understreker at utgiftene til tolking i offentlige tjenesteyting skal dekkes av det offentlige.

Få har rutiner

IMDis undersøkelser om tolkebruk i offentlig sektor har vist at per i dag har de færreste sektorer rutiner for å sjekke tolkenes kvalifikasjoner. Undersøkelsene viser også at det hersker stor usikkerhet både om når det skal benyttes tolk, om hvem som har ansvar for kvalitetssikring og bestilling av tjenesten, og om hvor utgiftene skal dekkes. Det framgår av undersøkelsene at fagpersoner selv er bekymret for rettssikkerheten ved manglende tolkbruk.

Arbeidet med innføring av felles retningslinjer for bestilling og bruk av tolk inngår som tiltak 35 i regjeringens handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering (2009-2012).

På bakgrunn av arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger skal det:

  • Vurderes å innføre felles retningslinjer for bruk av kvalifisert tolk i offentlig sektor.
  • Vurderes å innføre sektorspesifikke retningslinjer for deler av offentlig sektor som er av stor velferdsmessig betydning for brukerne.
Vedlegg:

Sist oppdatert 04.02.2011
Publisert 13.01.2010

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet