Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Offentlig-sektor-ma-profesjonalisere-bruk-av-tolk

Offentlig sektor må profesjonalisere bruk av tolk

Alle deler av offentlig sektor må profesjonalisere systemene for bestilling og bruk av kvalifiserte tolker. Det kom fram på den nasjonale erfaringskonferansen "Offentlige tjenester på hundre språk" som IMDi arrangerte 28. november.

Konferansen ga ledere i offentlig sektor inspirasjon til hvordan de kan sette profesjonell og systematisk tolkebruk på dagsorden i egen sektor.

- Det er utrolig viktig at tolketjenestene blir gode, blir brukt, og at folk får den hjelper de trenger, sa statsminister Erna Solberg i sin videohilsen til lederne i offentlig sektor. Klikk på bildet for å se videoen.

Må ta tolking på alvor
Hva skal til for at alle deler av offentlig sektor tar tolking på alvor? Regjeringen oppnevnte i august et utvalg som skal utrede og fremme forslag til samordnet, kvalitetssikret og effektiv organisering av tolking i offentlig sektor. Tolkeutvalget skal etter planen overlevere utredningen til BLD i september 2014.

Utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle pekte på at IMDi som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor har utviklet et godt kunnskapsgrunnlag og mange gode rutiner og verktøy.

- Hvorfor er det da fortsatt underforbruk av tolk, manglende kvalifikasjonskrav, mangel på rutiner for bestilling av tolk i deler av offentlig sektor, spurte Hasle.

Bydel Alna i Oslo kommune, Oslo Universitetssykehus og UDI er eksempler på virksomheter som har tatt helhetlige grep og profesjonalisert tolkebruk på systemnivå. De har bygget opp kompetanse hos ansatte og integrert tolkebruken som en naturlig del av de tjenestene de tilbyr.

Behov for tolker på 100 språk
I Norge er det i dag et behov for tolk på mer enn hundre språk. Den økte innvandringen siden 2004 har ført til større press på å yte gode offentlige tjenester på flere språk, også i distriktene.

- Mangfold har blitt en del av hverdagen, ikke bare i storbyene, men også i distriktskommunene, sa Kristian Rose Tronstad, forsker i Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Både likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik og pasient- og brukerombudet i Akershus Knut Fredrik Thorne trakk fram at underforbruk av kvalifiserte tolker kan få alvorlige konsekvenser for enkeltindivider.

Forbud mot å bruke barn som tolk?
Fagsjef Camilla Kayed i Barneombudet viste til at barn blir brukt som tolker i stor utstrekning i offentlig sektor, blant annet hos 29 prosent av de ansatte i NAV. Hun pekte også på at det offentlige bruker barn som gratis arbeidskraft, og at noen barn må ta fri fra skolen for å tolke.

Barneombudet mener derfor at det må innføres et forbud mot å bruke barn som tolk i offentlig sektor.

BLD og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) utreder hvordan et forbud kan komme inn i forvaltningsloven, med sikte på å legge fram lovforslag før sommeren.

Sist oppdatert 05.12.2013
Publisert 05.12.2013

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet