Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Ny-prove-erstatter-ToSPoT

Ny prøve erstatter ToSPoT

ToSPoT blir Tospråktesten, en muntlig prøve, fra 2017. I 2016 prøves ny ordning ut i et pilotprosjekt sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus.

Fra 2017 overføres ansvaret for ToSPoT fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Testen endrer også form. ToSPoT, som i dag er skriftlig, vil bli muntlig og få navnet Tospråktesten.

I 2015 samarbeidet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om å utvikle en ny modell for ToSPoT. Hensikten med ny organisering av ToSPoT er at testen skal bli et stabilt og tilgjengelig verktøy for offentlige myndigheter, tolker og andre aktører på feltet, og at testingen skal kunne møte samfunnets tolkebehov.

Den nye organiseringen innebærer følgende endringer:

  • Ansvaret for ToSPoT og kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) overføres fra IMDi til HiOA fra 2017
  • ToSPoT går fra å være skriftlig til å bli muntlig  
  • Testen får nytt navn: Tospråktesten
  • Innføring av krav til dokumenterte norskkunnskaper (tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, nivå B2) for å kunne melde seg til Tospråktesten
  • Innføring av egenandel på kroner 500 for kandidatene

Hvorfor muntlig prøve?
En viktig årsak til overgangen fra skriftlig til muntlig prøve er at en muntlig prøve er bedre egnet til å teste de ferdighetene den er ment å teste; kandidatens potensial for tolkeyrket. En muntlig test kan også gjøre det enklere å utvikle testen på språk som mangler en skriftlig standard.

Den muntlige testen vil bli en lytteprøve som vil bygge på opptaksprøven til studiet Tolking i offentlig sektor ved HiOA. Den vil teste kandidatens evne til å tolke sekvenser til og fra tolkespråket. Selve testen vil ta cirka 30 minutter.

Den nye testen vil fremdeles fungere som en silingsprøve og som opptakskrav til kurs i tolkens ansvarsområde. Tilfredsstillende resultat på tospråktesten og gjennomført kurs i tolkens ansvarsområde vil fremdeles være minimumskrav for oppføring i Nasjonalt tolkeregister, kategori 5.

Innføring av norskkrav og egenandel
Med den nye modellen innføres også norskrav for å ta Tospråktesten. Dette innebærer at alle kandidater må dokumentere at de tilfredsstiller norskkravet i generell studiekompetanse for å kunne gå opp til prøven. For kandidater med utdanning fra Norge er kravet vitnemål om bestått norsk treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse med 393 timer norsk. For kandidater med utenlandsk utdanning er det kravene i forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2, som vil være gjeldende, som for eksempel test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten») med minst 450 poeng eller «bestått», eller avsluttende prøve i norsk (norskprøven for nyankomne innvandrere) med minimum nivå B2 i alle delferdigheter.

Norskkravet vil kunne bidra til mer motiverte og egnede kandidater, og lavere strykprosent. Å stille krav til norskkunnskaper er også et viktig steg i profesjonaliseringen av tolkeyrket. Målet er at tolker i registerets lavere kvalifikasjonskategorier skal kvalifisere seg videre gjennom tolkeutdanning og statsautorisasjon.  Innføring av norskkrav tilsvarende kravet i generell studiekompetanse gir signaler om et forventet minimumsnivå til de som ønsker å ta tolkeoppdrag og kvalifisere seg videre som tolk.

Pilottesting våren 2016
Våren 2016 skal HiOA og IMDi gjennomføre en pilot for å sammenligne resultatene mellom den skriftlige og den muntlige testen.

Språkene som er valgt ut til å delta i piloten er polsk, somalisk og tyrkisk. Nærmere 150 kandidater har fått invitasjon til å delta i piloten og dermed ta både skriftlig og muntlig test.

Den endelige evalueringen av piloten vil foreligge i løpet av høsten 2016.

Du kan lese mer om den nye prøven på Høgskolen i Oslo og Akershus sine hjemmesider.

Sist oppdatert 16.02.2016
Publisert 16.02.2016

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

ToSPoT blir Tospråktesten

Fra 1. januar 2017 overføres ansvaret for ToSPoT fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet