Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > NOUseminar2015

Høringsseminar 2015

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet arrangerte mandag 2. mars et seminar i forbindelse med NOU 2014: 8 – Tolking i offentlig sektor som er ute på høring frem til 31. mars.

I underkant av 70 representanter for flere aktører på feltet, var til stede for å høre mer om forslag og anbefalinger i NOU-en. Målet for seminaret var å gi høringsinstansene et bredere grunnlag til å utarbeide sine høringssvar. Utvalgslederen Anne Kari Lande Hasle presenterte arbeidet med NOU-en, mens 7 viktige aktører på feltet kommenterte ulike forslag og anbefalinger i utredningen sett fra eget ståsted. Nedenfor kan du se opptaket fra hele seminaret.  Presentasjoner fra seminaret kan du laste ned ved å klikke på lenkene under videoen:

00:00: Åpning ved Geir Barvik, direktør i IMDi
02:40: Presentasjon av NOU 2014: 8 ved spesialrådgiver i HOD og leder for Tolkeutvalget, Anne Kari Lande Hasle
28:30: Liv Kolstad Zehouo, leder for tolkeseksjonen i IMDI
34:40: Hanne Løfsnes, prosjektleder for Tolkesentralen ved Oslo universitetssykehus
51:44: Siri Fuglseth, leder for Norsk tolkeforening
01:11:00: Pause
01:31:00: Bjørn Lescher-Nuland, seksjonsleder i Seksjon for likestilling og inkludering i Bufdir
01:37:40: Ellen Edvardsen, rådgiver i rådmannens fagstab i Trondheim kommune, og i administrasjon i KS
01:49:00: Richard Engen, leder for Tolkebyråenes bransjeforening
02:10:00: Heidi Wyller, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet

NOU 2014: 8
Oversikt over tiltak
Høringsbrev
Høringsnotat

IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, og bidrar til utvikling av organisatoriske rammer og god praksis som sikrer forsvarlig tolking innenfor offentlig tjenesteyting. Gjennom initiering og videreutvikling av ulike tiltak vil IMDi styrke tolkingens kvalitet, og sikre at likeverd og rettssikkerheten i offentlig tjenesteyting ikke svekkes ved språkbarrierer.

Sist oppdatert 05.03.2015
Publisert 05.03.2015

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet