Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Kunngjoring-av-statsautorisasjonsprove-hosten-2015

Kunngjøring av statsautorisasjonsprøve høsten 2015

Personer som tolker i kinesisk (mandarin), tigrinja og vietnamesisk får tilbud om statsautorisasjonsprøve høsten 2015.

Personer som tolker eller som ønsker å jobbe som tolk i offentlig sektor i kinesisk (mandarin), tigrinja og vietnamesisk får muligheten til å ta autorisasjonsprøven i tolking i 2015. Det er Høgskolen i Oslo og Akershus som arrangerer prøven.

Autorisasjonsprøven er en omfattende kunnskaps- og ferdighetsprøve i tolking. Selv om det ikke stilles særskilte krav til utdanning eller praksis som tolk for å melde seg opp til autorisasjonsprøven, må kandidatene regne med at det vil bli krevd meget gode allmennspråklige ferdigheter i begge tolkespråk, god kjennskap til relevant fagterminologi, gode tolkeferdigheter og innsikt i aktuelle tolkefaglige problemstillinger for å bestå prøven.

Bestått autorisasjonsprøve tilsvarer kategori 2 i Nasjonalt tolkeregister. For å nå kategori 1 kreves en kombinasjon av statsautorisasjon og tolkeutdanning.

Tid og sted
Den skriftelige prøven vil bli avholdt mandag 26. oktober 2015 fra kl 12 – 16. Kandidater som tilfredsstiller kravene på den skriftlige delen, vil bli innkalt til den muntlige delen. Tid og sted for den muntlige prøven vil annonseres senere.

Personer som består både skriftlige og muntlige delen av autorisasjonsprøven, vil kunne søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk.

Påmelding
Det er foreløpig ikke mulig å melde seg opp til autorisasjonsprøven via internett. Personer som ønsker å gå opp til autorisasjonsprøven, må melde seg ved å laste ned oppmeldingsskjemaet (som du finner nedenfor), fylle det ut og sende det utfylte skjemaet elektronisk som vedlegg til tolkautprove@hioa.no.

Det er en påmeldingsavgift på kr. 1600,- for å gå opp til autorisasjonsprøven. Faktura vil bli sendt ut til alle påmeldte når fristen for påmelding er gått ut. Påmeldingsavgiften må være betalt før kandidaten kan avlegge den skriftlige delen av prøven.

Frist for oppmelding til autorisasjonsprøven er 28. september 2015.

Mer informasjon om prøven og materiell for å forberede seg kan du finne på HiOAs nettside.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tolkeautorisasjonsprosjekt ved å sende en e-post til tolkautprove@hioa.no eller ved å ringe Vesna Engan på telefon 67 23 70 62 eller Knut Jahnsen på 67 23 72 89.

Sist oppdatert 24.06.2015
Publisert 24.06.2015

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Godkjenningsordninger for tolker

Oppføring i registeret er i seg selv ingen godkjenning, men en dokumentasjon på at tolken de har de kvalifikasjonene som oppføringen tilsier.

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet