Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Kartlegging-om-tolkebehov

Kartlegging av behovet for tolk i 2015

IMDi viser i en ny rapport hvilke tolkespråk som var mest etterspurt i 2015

Hvert år gjennomfører Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) en kartlegging av behovet for tolk i ulike språk. Resultatet fra kartleggingen er et viktig utgangspunkt når Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skal sette i gang kvalifiseringstiltak for tolker. HiOA har ansvar for statsautorisasjonsordningen, tolkeutdanningen og Tospråktesten.

Les hele rapporten her.


Mest etterspurt

Vanskeligst å skaffe kvalifisert tolk Flest aktive tolker i Nasjonalt tolkeregister
 1. arabisk arabisk polsk (141) 
 2. somali tigrinja  arabisk (130)
 3.  tigrinja pashto russisk (122)
 4.  polsk  kurmanji somali (80)
 5.  dari  tagalog engelsk (74)
 6.  persisk  engelsk persisk (62)
 7.  russisk  albansk litauisk (58)
 8.   engelsk  somali dari (57)
 9.   pashto  dari  sorani (57)
 10.  litauisk  oromo  rumensk (55)

Tabellen ovenfor viser at arabisk var både det språket som har vært mest etterspurt og hvor det har vært vanskeligst å få tak i kvalifisert tolk i 2015. De andre språkene som både var mest etterspurte og vanskeligst å skaffe kvalifisert tolk i, var tigrinja, somali, engelsk og pashto.

For å få en helhetlig forståelse av tolkefeltet er det ikke nok bare å se på etterspørselen etter tolker, men også på tilbudet av tolker. Derfor sammenstiller rapporten de mest etterspurte språkene med de språkene hvor det er flest tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister. Her er det nokså godt samsvar. Åtte av de ti mest etterspurtespråkene – arabisk, somali, polsk, dari, persisk, russisk, engelsk og litauisk er også blant de ti språkene hvor det er flest kvalifiserte tolker. Rapporten viser imidlertid at disse tolkene ikke er jevnt fordelt i landet. Nesten halvparten av alle tolkene er bosatt i Oslo, og to tredjedeler er bosatt på Østlandet.

Ettersom kartleggingen av behovet for tolk er en årlig kartlegging, kan man sammenligne resultatene fra de tidligere årene for å se på utviklingen i etterspørselen etter ulike språk. Grafen under viser utviklingen i språkene som var mest etterspurte de siste fem årene. Det er interessant å se at arabisk, somali, engelsk, polsk og dari har holdt seg stabile som mest etterspurte over hele femårsperioden.

Språk som har vært mest etterspurt de siste fem årene.

IMDis målsetting er at alle som tar oppdrag som tolk i offentlig sektor, skal være oppførti Nasjonalt tolkeregister. Virksomhetene som har svart på undersøkelsen oppga at 56 prosent av oppdragene de har levert var med tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister. Offentlige tolkebrukere skilte seg positivt ut ved å ha levert 87 prosent av oppdragene med tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister.

2015 var et år med usedvanlig høye asylankomster. IMDi gjennomførte derfor en spørreundersøkelse blant tolker i de mest etterspurte asylspråkene - arabisk, dari, kurmanji, pashto og tigrinja for å kartlegge kapasiteten til disse tolkene. Det viste seg at tre fjerdedeler av tolkene hadde opplevd økt etterspørsel som følge av asylankomstene, samtidig som halvparten av tolkene hadde kapasitet til å påta seg flere oppdrag enn de hadde gjort.

Du kan lese og laste ned rapporten ved å klikke her.

IMDi er i gang med kartlegging av tolkebehovet i 2016, og vil samarbeide med offentlige og private tolkeformidlere om å forbedre den årlige kartleggingen, og få enda bedre data som kan belyse tolkefeltet i Norge.

Sist oppdatert 01.03.2017
Publisert 28.02.2017

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet