Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Kartlegging-av-sprakbehov-2014

Kartlegging av språkbehov 2014

IMDi viser i en ny rapport hvilke tolkespråk som er mest etterspurt i Norge.

IMDi gjennomfører hvert år en kartlegging av behovet for ulike tolkespråk. I en ny rapport presenteres funnene fra årets undersøkelse. Tigrinja og somali er språk der det er en særlig stor etterspørsel og samtidig vanskelig å skaffe kvalifisert tolk.

Som ansvarlige for kvalifiseringstiltakene på tolkefeltet må både Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) hvert år ta stilling til hvilke språk som skal prioriteres til statsautorisasjonsordningen, tolkeutdanningen og minstestandarden Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT) med tilhørende kurs (Tolkens ansvarsområde – TAO).

Kunnskap om språkbehovet i det norske samfunnet må ligge til grunn for vurderingen, slik at nye kvalifiserte tolker korresponderer med etterspørselen. Undersøkelsen rettes til tolkeformidlere og til store offentlige tolkebrukere med en egen base av tilknyttede tolker.

Rapporten har vært en del av kunnskapsgrunnlaget for NOU 2014:8 om tolkefeltet. I samme NOU foreslås det at IMDi gis ansvar for en utvidet årlig publikasjon om språkbehov i de ulike delene av offentlig sektor. IMDi publiserer 2014-undersøkelsen for å dele kunnskap og for å legge et grunnlag for videreutvikling og forbedring av fremtidige undersøkelser.

Du kan lese og laste ned rapporten ved å klikke her.

Sist oppdatert 16.10.2014
Publisert 16.10.2014

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet