Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Informasjon-til-deg-som-skal-ta-ToSPoT

Informasjon til deg som skal ta ToSPoT

Tospråklig sjekk for potensielle tolker er en gloseprøve som tester ditt ordforråd på norsk og på tolkespråket. I denne artikkelen finner du mer informasjon om testen og tips til hvordan du kan forberede deg.

ToSPoT inneholder ord og uttrykk fra den norske hverdagen. For å forberede deg til testen anbefaler vi at du jobber aktivt med å utvide ordforrådet ditt, for eksempel ved å lese aviser på norsk og på tolkespråket, og å holde deg oppdatert på nye ord og begreper.

ToSPoT består av to deloppgaver: oppgave A som er oversettelse av begreper fra norsk, og oppgave B som er oversettelse av begreper til norsk.

Man får 90 minutter til å fullføre besvarelsen, og det er ikke lov til å bruke hjelpemidler i form av ordbøker eller egne notater.

A-oppgaven
A-oppgaven er en norsk tekst (ofte utdrag fra en avistekst) hvor 50 ord og uttrykk er understreket. Her skal man oversette de understrekede ordene fra norsk til tolkespråket. Betydningen i konteksten skal gjengis nøyaktig, og man må ta hensyn til ordenes betydning og grammatikalske form i teksten. Det er derfor svært viktig at du leser setningene nøye når du skal oversette de enkelte ordene.

Klikk på lenkene nedenunder for å se eksempler på oppgaver (kun utdrag, ikke hele oppgaver).

Eksempelopppgave 1A    Eksempelopppgave 2A   

Eksempelopppgave 3A    Eksempelopppgave 4A

B-oppgaven
B-oppgaven er en ordliste på tolkespråket. Ordlisten inneholder 50 ord eller uttrykk, og er delt inn i følgende emneområder: juridiske begrep, helse og medisin, arbeids- og samfunnsliv og allmennspråk. Her skal man oversette begrepene til norsk, og skrive riktig betydning både i forhold til kategori og grammatisk form. Alle B-oppgavene for alle «ToSPoT-språkene» er utarbeidet etter norske maler, og svarene i del B vil være kjente norske termer.

Klikk på lenken nedenunder for å se et eksempel på en B-oppgave på engelsk (kun utdrag, ikke en hel oppgave).

Eksempelopppgave 1B              

Poenggivning
Det gis poeng på en skala fra 0 – 3 poeng per ord/uttrykk. Til sammen kan man oppnå 150 poeng på A opppgaven og 150 poeng på B oppgaven. Man må ha minst 80 % riktige svar på hver av oppgavene for å kunne delta på kurs i Tolkens ansvarsområde (TAO).

3 poeng 

Et helt korrekt svar som ivaretar alle nyanser

2,5 poeng

Svært godt svar, men små nyansefeil i stil / register osv.

2 poeng

Et svar som ivaretar hovedbetydningen, men ikke alle nyanser

1,5 poeng

Akseptabelt svar, selv om bedre løsninger finnes

1 poeng

«På rett spor», men forslaget er ikke helt dekkende

0 poeng

Kandidaten tar helt feil / har misforstått

Om man skriver både et galt og et riktig svar vil man bli trukket i poeng.

Man kan skrive en forklaring dersom man ikke kommer på det riktige ordet. En kort og meningsfull forklaring kan gi 1 – 2 poeng.

Grammatiske unøyaktigheter og stavefeil vil det bli trukket for når de kan medføre misforståelser. Spesielt på A-oppgaven er det viktig at man skriver ordet grammatisk riktig.

Du kan lese mer om test og kurs her. Øvrige spørsmål kan sendes til tospot@imdi.no

 

Sist oppdatert 14.09.2015
Publisert 28.08.2015

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet