Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Hogskolen-i-Oslo-og-Akershus-onsker-bidrag-til-tidsskrift-om-tolking-i-offentlig-sektor

Ønsker bidragsytere til tidsskrift om tolking i offentlig sektor

Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice (FLEKS) er et e-tidskrift som finnes på Høgskolen i Oslo og Akershus. Nå planlegger FLEKS et temanummer om tolking i offentlig sektor i Norge, og ønsker bidragsytere. Fristen er 1. september.

Formålet er å utforske hvordan feltet har utviklet seg i Norge i løpet av de siste 40 år og å sette fokus på ulike aspekter ved tolking i offentlig sektor. Temanummeret vil bidra til å forstå både teori og praksis, og dermed muligheter og utfordringer for tolking i offentlig sektor i Norge.

Høgskolen inviterer akademikere, forskere og studenter tilknyttet tolking eller tolkebruk i offentlig sektor til å bidra til temanummeret. Vitenskapelige artikler, bokanmeldelser, student-essays og lengre oversiktsartikler eller ”sekundærartikler” som utfyller artikler publisert internasjonalt er velkomne. Bidragene blir fagfellevurdert.

Artikkelforslag på norsk

Potensielle bidragsytere oppfordres til å sende inn artikkelforslag på norsk (inntil 1000 ord) med engelsk sammendrag og en kort biografi (inntil 300 ord) til:

Tatjana Radanović Felberg tatjana-radanovic.felberg@hioa.no  

innen 1. september 2013.

Artiklene kan handle om utvikling av teoretiske perspektiver, metodiske spørsmål eller om konkrete analyser.

Forslag til tema

 • Tolking i offentlig sektors historie
 • Ulike problemstillinger innen tolking i offentlig sektor (fra institusjonelt forankrede normer til ulike praksiser)

-          maktfordeling i institusjonelle møter

-          rettstolking

-          tolking i helsevesenet

-          tolking for asylsøkere

-          fjerntolking

-          osv.

 • Kvalitet i tolking i offentlig sektor
 • Tolkens funksjon: ulike tilnærminger og konsekvenser
 • Profesjonalisering av tolkeyrket
 • Tolkeutdanning, tolkeautorisasjon
 • Tolkebrukeropplæring
 • Utfordringer i markedet – tilbud/etterspørsel
 • Andre relevante tema

 Artikler skrives på norsk.

 Viktige frister

 • Innsending av sammendrag: 1. september 2013
 • Tilbakemelding fra redaksjonen: 30. september 2013
 • Innsending av artikkel (inntil 6.000 ord) til redaksjonen: 28.februar 2014
 • Tilbakemelding fra fagfellevurdering: 30. mai 2014
 • Innsending av ferdigstilt artikkel: 30. august 2014
 • Utgivelse av temanummer:  november/desember 2014

FLEKS, et tidsskrift for forskningsbasert kunnskapsutveksling

Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice (FLEKS) er et tidsskrift for forskningsbasert kunnskapsutveksling om flerkulturelle spørsmål. Det er et e-tidskrift som finnes på Høgskolen i Oslo og Akershus sin plattform for open access. Tidsskriftet har mål om å være et bindeledd mellom fagfeltene, inkludert interkulturell kommunikasjon, flerkulturelle studier, profesjoner i et mangfoldig samfunn, kulturforståelse, språk, kommunikasjon, tolking, oversettelse, utviklingsstudier, migrasjonshelse, interkulturell pedagogikk, psykologi, filosofi og mangfoldsledelse. Tidsskriftet jobber mot å få en plassering på nivå 1 i NVI-tellende kategorier

Sist oppdatert 05.08.2013
Publisert 05.08.2013

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet