Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Helsesektoren-storbruker-av-lavest-kvalifiserte-tolker

Helsesektoren storbruker av lavest kvalifiserte tolker

Helsesektoren og barnevernet er sektorer som i størst grad gir oppdrag til tolkene uten tolkefaglig utdanning eller statsautorisasjon. Samtidig sier mange av de høyest kvalifiserte tolkene i Nasjonalt tolkeregister  at de ikke får tilbud om oppdrag i disse sektorene.

Forside Tolkerapport

Det går fram av IMDis undersøkelse om tolkene i Nasjonalt tolkeregister 2013. Registeret omfatter 1209 tolker på 65 språk. Av disse har 629 personer deltatt i undersøkelsen.

Viktig å forstå

- Helsesektoren må begynne å betale for nødvendig kvalitet, sier seniorrådgiver Mona Myran i Tolkeseksjonen, som kommentar til funnet om at de statsautoriserte tolkene ikke får tilbud om oppdrag.

IMDi mener god tolketjeneste er viktig for å ivareta rettsikkerhet og forebygge diskriminering.

I helsesektoren er bruk av høyt kvalifiserte tolker helt nødvendig for å sikre best mulig behandling. Jo bedre dialog mellom pasient og leger, sykepleiere eller helsesøstre, jo enklere er det å stille diagnose og gi riktig behandling.

- Dette bør være et viktig innspill i helsesektorens arbeid med å utvikle pasienttilbudet for hele befolkningen, så vel som for barnevernets arbeid, sier IMDis direktør Geir Barvik.

Barvik viser til at det kan bli ineffektivt og dyrt for både helsestasjon og barnevern dersom det ikke brukes tolk i en innledende konsultasjon eller i en kartleggingssamtale.

Helsesektoren, skolen, barnevernet og NAV er sektorene som i størst utstrekning bruker tolker fra de laveste nivåene i tolkeregisteret.

Tolkenivå og lønn

Undersøkelsen viser også at politi og domstoler er viktige oppdragsgivere for et flertall av de statsautoriserte tolkene.

Det er en klar sammenheng mellom kvalifikasjonsnivå og inntektsnivå; 44 prosent av tolkene med både statsautorisasjon og tolkeutdanning tjener over 400.000 kroner mens samme inntektsnivå bare gjelder for tre prosent av tolkene med lavest kvalifikasjonsnivå.

 – Dette bygger opp under IMDis målsetting om at kvalifisering skal lønne seg, sier Barvik.

Deltidsjobb

8 av 10 tolker har også annet arbeid ved siden av tolkeyrket. Utdanningsnivå mer enn erfaring avgjør inntektsnivå for tolkearbeidet. Engelsk og russisk er språkene flest tolker får oppdrag i.

Hele rapporten kan du lese her

Sist oppdatert 27.06.2014
Publisert 27.06.2014

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet