Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Helsedirektoratet-lanserer-ny-veileder-for-kommunikasjon-via-tolk

Helsedirektoratet lanserer ny veileder for kommunikasjon via tolk

Veilederen fra Helsedirektoratet vil bidra til at pasientrettighetsloven følges.

Pasientrettighetsloven fastslår at pasientene har rett til medvirkning og informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsetjenesten. Loven presiserer at pasientens rett til informasjon gjelder ved språkbarrierer. En av forutsetningene for forsvarlig kommunikasjon ved språkbarrierer er at helse og omsorgspersonell anvender tolker med dokumenterte formelle kvalifikasjoner.

Veilederen retter seg både mot ledere og personell i helse og omsorgstjenester. I veilederen beskrives faglige og juridiske grunner for hvorfor helse og omsorgstjenester bør ha gode systemer for kommunikasjon via kvalifisert tolk. Den beskriver fremgangsmåte ved bestilling av tolk og gir gode råd ved gjennomføring av samtale via tolk.

Bruk av tolk som integrert del av tjenesten

Veilederen forankrer bestilling og bruk av kvalifisert tolk som et ledelsesansvar. Dette inkluderer ansvar for å stille krav til kvalitet på tolketjenester, planlegge og budsjettere for tolkebehov, og ansvar for å rapportere på etterspørsel, kvalitet og avvik. Veileder understreker at dette bør inn i ordinære styringssystemer. Veilederen tydeliggjør også betalingsansvaret mellom stat og kommune.

Det anbefales i veilederen at den enkelte virksomhet gjennom internopplæring sørger for de ansatte har kjennskap til rutiner og har nødvendige ferdigheter som tolkebruker.

Nasjonalt tolkeregister - et verktøy

Veilederen informerer om Nasjonalt tolkeregister som et verktøy i bestillingen av kvalifisert tolk. Den peker på at tolk med statsautorisasjon og/eller tolkeutdanning alltid bør foretrekkes framfor tolk i de lavere kategoriene.

Du kan lese mer om veilederen på Helsedirektoratets hjemmesider.

Sist oppdatert 11.10.2011
Publisert 06.09.2011

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet