Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Gjeldende-salarsatser-for-betaling-av-tolk

Gjeldende salærsatser for betaling av tolk

På Tolkeportalen finner du informasjon om den aktuelle salærsatsen som er utgangspunkt for betaling av tolk i bl.a. rettsvesenet.

I henhold til rundskriv G-03/2008 datert 16.12.2008 fra Justis- og politidepartementet, ble den offentlige salærsatsen for advokater oppjustert til kr. 870 med virkning fra 01.01.2009.

Les dette rundskrivet her.
 
Timesatsen for tolker er fastsatt til 4/5 del av den offentlige salærsatsen på kr. 870. Satsen skal benyttes for tolketid samt for reisetid i forbindelse med oppdrag hos rett, politi og påtalemyndighet samt hos fylkesnemnda for barnevernssaker. Satsen gjelder også for tolking i frirettshjelpsaker deriblant tolking hos advokater. Det kan i ulike tilfeller variere om reisetid er inkludert eller ikke.

Tolking i forvaltningssaker hos ovennevnte instanser har individuelle satser.

I Lovdata "FOR 1997-12-03 nr 1441: Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v." refereres det til tolker under § 1. Hvem forskriften gjelder for:

"Forskriften gjelder også salær til oppnevnte sakkyndige og rettstolker i saker for andre domstoler enn Høyesterett, sakkyndige/institusjoner og tolker som gjør tjeneste for påtalemyndigheten samt til sakkyndige, tolker eller andre som yter bistand etter lov om fri rettshjelp. Forskriften gjelder likevel ikke translatøroppdrag."

Les denne forskriften her

Sist oppdatert 31.01.2011
Publisert 16.03.2009

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet