Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Forbud-mot-bruk-av-barn-som-tolk1

Forbud mot bruk av barn som tolk

Stortinget har enstemmig vedtatt et forbud i forvaltningsloven mot bruk av barn som tolk eller som formidler av informasjon mellom forvaltningen og private.

Ifølge ny bestemmelse i forvaltningsloven skal ikke barn brukes til tolking eller annen formidling av informasjon mellom offentlige tjenesteytere og personer som ikke har tilstrekkelige språkferdigheter. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2016.

Det kan gjøres unntak fra forbudet i to tilfeller:

  • for å unngå tap av liv eller alvorlig helseskade
  • hvis det er nødvendig i andre nødsituasjoner

Hensynet til barnets beste
Å bruke barn som tolk kan få uheldige konsekvenser for barnet. Et barn skal for eksempel ikke utsettes for å tolke mellom foreldre og saksbehandler i en barnevernssak, eller hos legen. Det er den offentlige tjenesteyterens ansvar å bestille tolk.

Samtidig er forbudet viktig for å heve kvaliteten på offentlige tjenester. Ved å bruke en kvalifisert tolk kan man unngå misforståelser, unngå å fatte vedtak basert på gal informasjon og få en mer effektiv tjenesteyting.

Forbudet må sees i sammenheng med forvaltningens alminnelige veiledningsplikt overfor alle innbyggere, og forvaltningens plikt til å påse at den enkelte sak er så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak.

Innstillingen fra justiskomiteen om "Endringer i forvaltningsloven" (forbud mot bruk av barn som tolk) finner du ved å klikke her.

Du kan lese mer om dette på hjemmesider til Justisdepartementet.

Bruk kvalifisert tolk!
God tilgang på tolketjenester og riktig bruk av tolk bidrar til at fagpersoner kan utføre sine arbeidsoppgaver på̊ en forsvarlig måte.

IMDi anbefaler at offentlige tjenesteytere kartlegger og legger planer for sine tolkebehov, og utvikler retningslinjer for sine tolketjenester. Interkommunalt samarbeid, samarbeid på tvers av kommunegrenser og bruk av skjermtolking kan gjøre det lettere å bruke kvalifiserte tolker.

Sist oppdatert 04.07.2016
Publisert 04.07.2016

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet