Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Evaluering-av-Nasjonalt-tolkeregister

Evaluering av Nasjonalt tolkeregister

Nasjonalt tolkeregister ble opprettet i 2005 og har per 1. mars 2011 fått 1236 tolker i 66 språk. Tolkeregisteret er et av IMDis viktigste tiltak for å heve kvaliteten på tolking i offentlig sektor.

Rambøll Management Consulting har, på oppdrag fra IMDi, gjennomført en evaluering for å se i hvilken grad Nasjonalt tolkeregister har nådd målene som ble satt ved registerets opprettelse.

Skal øke kvaliteten på bruk av tolk i offentlig sektor

I prosjektrapporten “Evaluering av Nasjonalt tolkeregister” har Rambøll kommet med flere forslag til forbedring og videreutvikling.

Datainnsamlingen bygger på både tolker registrert i Nasjonalt tolkeregister og potensielle tolkebrukere i fire utvalgte kommuner i landet (Kristiansand, Bergen, Vadsø og Oslo).

Et overordnet inntrykk fra evalueringen er at tolker og tolkebrukere verdsetter opprettelsen av Nasjonalt tolkeregister som et ledd i satsningen på å øke kvaliteten på bruk av tolk i offentlig sektor.

Ifølge evalueringen er registeret på god vei til å nå målsettingene om å gi en oversikt over tolkers kompetanse og tilgjengeliggjøre kvalitetssikrede tolker. Likevel synes det å gjenstå en del før registeret fungerer optimalt for tolker og tolkebrukere.

Viktigste funn i evalueringen av Nasjonalt tolkeregister:

 • 59 prosent av tolkene og 55 prosent av tolkebrukere som har benyttet Nasjonalt tolkeregister, sier de er fornøyde eller veldig fornøyde med registeret
 • Rambøll påpeker at det er generell lav kjennskap til Nasjonalt tolkeregister blant offentlige tolkebrukere. Et flertall på 64 prosent av tolkebrukerne oppgir at de ikke kjenner til Nasjonalt tolkeregister
 • En bestillingsfunksjon på www.tolkeportalen.no blir av både tolker og tolkebrukere sett på som noe som ville bidra til å styrke tolkeregisteret og tolkeportalen

Med utgangspunkt i evalueringens funn har Rambøll kommet frem til anbefalinger og utviklingstiltak for å styrke Nasjonalt tolkeregister. Rambølls anbefalinger finner man i rapportens siste kapittel.

Fakta om Nasjonalt tolkeregister:

 • Nasjonalt tolkeregister er et innsynsregister som gir en oversikt over tolkers formelle kompetanse i tolking mellom norsk og andre språk
 • Registeret er først og fremst rettet mot tolkebrukere i offentlig sektor, men er tilgjengelig for alle gjennom www.tolkeportalen.no
 • Tolkene står oppført i registeret i fem kvalifikasjonskategorier.
  Høyest kvalifiserte er statsautoriserte tolker med semesteremne/r i tolking, deretter statsautoriserte tolker og tolker med grunnleggende tolkeutdanning.
  Laveste kvalifikasjonskategori i register er personer uten formell kompetanse, men med bestått tospråklig test TOSPOT og innføringskurs i tolkens ansvarsområde (TAO)
 • Ved behov for tolking bør tolkene oppført i kategoriene 1, 2 og 3 bli prioritert
 • Registeret kan benyttes på ulike måter, som rekrutteringsverktøy for leverandørbaser for storbrukere eller formidlingstjenester, eller for å sjekke kvalifikasjonene til en tolk som er bestilt gjennom en formidlingstjeneste
 • Det er også mulig å benytte oppføring i registeret som et av kravene i kravsspesifikasjoner i anbudsprosesser

Sist oppdatert 04.05.2011
Publisert 04.05.2011

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet