Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Dokumentasjon

Dokumentasjon

Ved søknad om oppføring i Nasjonalt tolkeregister skal det sendes inn kopier av dokumentasjon på identitet med fødsels- og personnummer, på tolkefaglige kvalifikasjoner (språk og tilhørende kvalifikasjonskategori) og på generell utdanning. I tillegg skal samtykkeerklæringen sendes inn i underskrevet stand.

Alle kopier må være stemplet og attestert ved et offentlig kontor. Innsendte papirer returneres ikke.
 
Identitet

Identitet må dokumenteres med attestert kopi av gyldig legitimasjon som viser bilde og fødselsnummer (elleve siffer).
 
 
Språk og kvalifikasjonskategori
 
Statsautorisasjon i tolking dokumenteres med bevilling fra Kommunal- og Regionaldepartementet (fra og med 2006 har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ansvar for bevillingen). Tolker med statsautorisasjon fra andre land vil måtte vurderes individuelt, og bes sende så utfyllende, oversatt og attestert, dokumentasjon som mulig.
 
Beståtte eksamener i tolkeutdanning dokumenteres med attestert kopi av vitnemål eller karakterutskrift hvor navn på utdanningsinstitusjon, samt tidsrom for utdanningen, fremgår. Hvis du skal dokumentere bestått utdanning fra utlandet, trenger vi en attestert kopi av autorisert oversettelse av vitnemål/karakterutskrift til norsk eller engelsk og så utfyllende dokumentasjon som mulig av omfanget (oppgitt i ECTS-poeng eller lignende). Er vitnemålet/utskriften på engelsk, kan du sende attestert kopi uten oversettelse. Har du fått utdanningen godkjent ved et norsk utdanningssted eller Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, legg også ved en attestert kopi av godkjenningsvedtaket.
 
Translatørautorisasjon dokumenteres med bevilling fra Utdannings- og Forskningsdepartementet.
 
Bestått fagoversetterutdanning dokumenteres med attestert kopi av vitnemål eller karakterutskrift hvor navn på utdanningsinstitusjon, samt tidsrom for utdanningen, fremgår.
 
Informasjon om gjennomført kurs i Tolkens ansvarsområde (TAo) hentes internt i IMDi.
 
Personer som har bestått eksamen i enkeltemnet ”Tolking i offentlig sektor” fra bachelorstudiet med samme navn, må dokumentere dette med attestert kopi av vitnemål eller karakterutskrift hvor navn på utdanningsinstitusjon, samt tidsrom for utdanningen, fremgår.
 
Opplysninger om tospråklig test innhentes for personer som har tatt ToSPoT i regi av IMDi.
 
 
Generell utdanning
 
Generell utdanning du oppgir i søknadsskjemaet skal dokumenteres. Bestått utdanning dokumenteres med attestert kopi av vitnemål eller karakterutskrift hvor navn på utdanningsinstitusjon, samt tidsrom for utdanningen, fremgår.
Hvis du skal dokumentere bestått utdanning fra utlandet, trenger vi en attestert kopi av autorisert oversettelse av vitnemål/karakterutskrift til norsk eller engelsk. Er vitnemålet/utskriften på engelsk, kan du sende attestert kopi uten oversettelse. Har du fått utdanningen godkjent ved et norsk utdanningssted eller av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, legg også ved en attestert kopi av godkjenningsvedtaket.
 
 
Tolkeerfaring
 
Her blir du bedt om å oppgi et estimert antall timer, og skal ikke sende inn dokumentasjon nå. Du må imidlertid kunne dokumentere tolkearbeidet på forespørsel på et senere tidspunkt.

Sist oppdatert 04.02.2011
Publisert 12.02.2007

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet