Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Behovet-for-tolk-i-asylkjeden

Behovet for tolk i asylkjeden

Høsten 2016 skal Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gjennomføre et forskning- og utviklingsprosjekt om behovet for tolk i asylkjeden. 

I løpet av oppholdet i Norge møter en asylsøker representanter for mange offentlige sektorer – hun blir registret hos politiet, hun blir plassert på et mottak og har intervju i utlendingsforvaltningen, hun får helsen sin sjekket i helsesektoren. Behovet for tolk er stort i selve ankomstfasen, og spesielt i tilknytning til asylsøkerprosessen. Likevel vet vi lite om hvor stort det faktiske behovet er.

Prosjektet «Behovet for tolk i asylkjeden» skal innhente kunnskap om hvor stort det faktiske tolkebehovet i asylkjeden er, og hvordan det blir dekket. Kunnskapen skal muliggjøre bedre prognoser over tolkebehovet som følge av antall asylankomster og således danne grunnlag for mer treffsikre tiltak.

Prosjektet vil kartlegge det gjennomsnittlige tolkebehovet for en asylsøker, fra personen ankommer landet og til han eller hun flytter ut av mottak. I tillegg skal prosjektet også identifisere faktorer som fører til variasjon i tolkebehovet. Videre skal prosjektet undersøke hvordan selve tolkebruken i de ulike møtene mellom asylsøkeren og det offentlige er organisert, med sikte på å identifisere eksempler på god og dårlig praksis, samt avdekke et eventuelt underforbruk av tolk.

Prosjektet skal resultere i en rapport som skal ferdigstilles innen 15. desember 2016.

Det er Oxford Research AS som gjennomfører forskningsoppdraget på vegne av IMDi.

Sist oppdatert 12.10.2016
Publisert 12.10.2016

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet