Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Bachelorstudium-i-tolking-i-offentlig-sektor

Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor

Nytt bachelorstudium i tolking i offentlig sektor er en 3-årig profesjonsutdanning som går over fire år.

Utviklingen har gått riktig vei for kvalifisering av tolker i Norge. Siden opprettelsen av den nettbaserte tolkeutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i 2007, har over 750 tolker i 56 ulike språk tatt skrittet opp i kvalifiseringskjeden i Norge. Fra og med 2017 tilbyr HiOA et eget bachelorstudium i Tolking i offentlig sektor. Bachelorstudium er det første i Europa som er rettet inn mot offentlig sektor, og forsterker Norges fokus på å bygge et robust sytem for kvalifisering av tolker.

Utdanningen er et landsdekkende tilbud der HiOA i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) arbeider for å ivareta det offentliges behov for tilgang til kvalifiserte tolker i ulike språk.

I saker hvor det er en språkbarriere er profesjonelt utført tolking en viktig forutsetning for at offentlige tjenestemenn og andre fagpersoner skal kunne oppfylle sin plikt til å informere, veilede og høre tjenestemottaker i tråd med forvaltningslovens og særlovenes bestemmelser om informasjons- og veiledningsplikt og partenes rett til å bli hørt.

Tolker har en svært viktig rolle i velferdsstaten
- Offentlig sektor har mange oppgaver som griper direkte inn i folks liv og hverdag. Tenk bare på hvordan det må være å gå til sykehus, politiet eller NAV uten å forstå hva som blir sagt. Rettssikkerhet og tilgang til likeverdige tjenester kan bare sikres dersom brukeren forstår det saksbehandlere og andre offentlige ansatte sier og kan kommunisere med dem. Tolkene har en svært viktig rolle i velferdsstaten, sier instituttleder i Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Gunn Bjørnsen.

Søknadsfristen 1. august
Studiet går på deltid over fire år. Hvert år vil det bli tilbudt nye språk. Undervisningen er nett- og samlingsbasert, og læringsaktiviteter vil være fordelt på helger, ukedager og kvelder. Følgende språk får tilbud i år: arabisk, polsk, portugisisk og tyrkisk.

Studiestart januar 2018

Bachelorprogrammet har fire hovedtemaer:

1.     Tolkefaget og yrkesgrunnlaget  
Hovedtemaet skal bidra til studentens forståelse for tolkeprofesjonens historikk, idégrunnlag og yrkesetikk.

2.     Tolkingens faglige og vitenskapelige grunnlag  
Hovedtemaet har til hensikt å gi studenten et verktøy for å integrere kunnskap fra de andre hovedtemaene, oppnå forståelse for hvordan tolking finner sted og oppøve kompetanse til å tilpasse tolkingen i forhold til hva ulike situasjoner krever.

3.     Språkvitenskapelige og tolkemetodiske emner  
Hovedtemaet skal bidra til studentens komparative kunnskap om språk, oversettelse og kommunikasjon. Videre skal temaet bidra til utvikling av studentens tospråklige og tolketekniske ferdigheter.

4.     Samfunnsvitenskapelige emner  
Hovedtemaet skal bidra til studentens forståelse for hvordan mennesker forholder seg til hverandre i ulike samfunn og kulturer. Videre skal temaet bidra til forståelse av tolkens funksjon og samfunnsoppgave.
Under hvert emne i bachelorplanen er læringsutbytte, innhold, arbeids- og undervisningsformer, arbeidskrav, vurdering og pensumlitteratur nærmere beskrevet.

Mer informasjon om studiet og lenken til opptaksskjemaet finner du på HiOAs nettsider

Sist oppdatert 12.05.2017
Publisert 22.02.2017

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet