Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Autorisasjonsprove-i-arabisk--og-persisk-norsk

Autorisasjonsprøve i arabisk- og persisk-norsk

Høgskolen i Oslo og Akershus avholder den skriftlige delen av prøven 8. desember 2014.

Personer som tolker eller som ønsker å jobbe som tolk i offentlig sektor i arabisk eller persisk får muligheten til å ta autorisasjonsprøven i tolking i 2014.

Autorisasjonsprøven er en omfattende kunnskaps- og ferdighetsprøve i tolking. Selv om det ikke stilles særskilte krav til utdanning eller praksis som tolk for å melde seg opp til autorisasjonsprøven, må kandidatene regne med at det vil bli krevd meget gode allmennspråklige ferdigheter i begge tolkespråk, god kjennskap til relevant fagterminologi, gode tolkeferdigheter og innsikt i aktuelle tolkefaglige problemstillinger for å bestå prøven.

Bestått autorisasjonsprøve tilsvarer nivå 2 i Nasjonalt tolkeregister. For å nå høyeste nivå kreves en kombinasjon av statsautorisasjon og tolkeutdanning.

Den skriftlige delen av prøven vil etter planen finne sted i høstsemesteret 2014, mer presist mandag 8. desember fra kl. 9 til kl. 13. Kandidater som tilfredsstiller kravene på den skriftlige delen, vil bli innkalt til den muntlige delen i perioden februar-juni 2015. Personer som består både skriftlige og muntlige delen av autorisasjonsprøven, vil kunne søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk.

Det er foreløpig ikke mulig å melde seg opp til autorisasjonsprøven via internett. Personer som ønsker å gå opp til autorisasjonsprøven, må melde seg ved å laste ned oppmeldingsskjemaet (som du finner nedenfor), fylle det ut og sende det utfylte skjemaet elektronisk som vedlegg til tolkautprove@hioa.no. Frist for oppmelding til autorisasjonsprøven er fredag 7. november 2014.

Det er en påmeldingsavgift på kr. 1600,-for å gå opp til autorisasjonsprøven. Påmeldingsavgiften må være betalt før kandidaten kan avlegge den skriftlige delen av prøven.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tolkeautorisasjonsprosjekt ved å sende en e-post til tolkautprove@hioa.no eller ved å ringe Vesna Engan på telefon 67 23 70 62.

Sist oppdatert 19.06.2014
Publisert 19.06.2014

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet