Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Autorisasjonsprove-i-amharisk--latvisk--og-polsk-norsk

Autorisasjonsprøve i amharisk-, latvisk- og polsk-norsk

Høgskolen i Oslo og Akershus avholder autorisasjonsprøven i 3 språk i 2014.

Personer som tolker eller som ønsker å jobbe som tolk i offentlig sektor i amharisk, latvisk eller polsk får muligheten om å ta autorisasjonsprøven i tolking i 2014. Det blir første gang prøven blir avholdt i amharisk og latvisk. Det er per dags dato 118 personer i nasjonalt tolkeregister med polsk som tolkespråk, men kun 12 har statsautorisasjon i tolking. Alle andre får nå muligheten.

Autorisasjonsprøven er en omfattende kunnskaps- og ferdighetsprøve i tolking. Selv om det ikke stilles særskilte krav til utdanning eller praksis som tolk for å melde seg opp til autorisasjonsprøven, må kandidatene regne med at det vil bli krevd meget gode allmennspråklige ferdigheter i begge tolkespråk, god kjennskap til relevant fagterminologi, gode tolkeferdigheter og innsikt i aktuelle tolkefaglige problemstillinger for å bestå prøven.

Bestått autorisasjonsprøve tilsvarer nivå 2 i Nasjonalt tolkeregister. For å nå høyeste nivå kreves en kombinasjon av statsautorisasjon og tolkeutdanning.  

Den skriftlige delen av prøven vil etter planen finne sted i vårsemesteret 2014, mer presist mandag 31. mars fra kl. 12 til kl. 16. Kandidater som tilfredsstiller kravene på den skriftlige delen, vil bli innkalt til den muntlige delen i perioden oktober-desember 2014. Personer som består både skriftlige og muntlige delen av autorisasjonsprøven, vil kunne søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk.

Det er foreløpig ikke mulig å melde seg opp til autorisasjonsprøven via internett. Personer som ønsker å gå opp til autorisasjonsprøven, må melde seg ved å laste ned oppmeldingsskjemaet (som du finner nedenfor), fylle det ut og sende det utfylte skjemaet elektronisk som vedlegg til tolkautprove@hioa.no. Frist for oppmelding til autorisasjonsprøven er fredag 28. februar 2014.

Det er en påmeldingsavgift på kr. 1600,-for å gå opp til autorisasjonsprøven. Påmeldingsavgiften må være betalt før kandidaten kan avlegge den skriftlige delen av prøven.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tolkeautorisasjonsprosjekt ved å sende en e-post til tolkautprove@hioa.no eller ved å ringe Diane Mortensen, tlf 67 23 70 56 eller Vesna Engan på telefon 67 23 70 62.

Vedlegg:

Kunngjøring

Oppmelding

Sist oppdatert 17.12.2013
Publisert 17.12.2013

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet