Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > Nyheter > Arkiv > Fast-tolkeutdanning-hosten-2007

Fast tolkeutdanning høsten 2007

Det er satt av seks millioner kroner i statsbudsjettet til å opprette permanent utdanning av tolker. – Det øker rettssikkerheten i Norge, sier rådgiver Biljana Lauvstad i IMDi.

Kunnskapsdepartementet opplyser i statsbudsjettet at den nye tolkeutdanningen skal opprettes ved Høgskolen i Oslo fra høsten 2007. Høgskolen får samtidig ansvar for å bygge opp et eget fagmiljø innen tolking.
 
- IMDi jobber kontinuerlig med kvalitetsheving av tolker og et permanent utdanningstilbud på høgskolenivå er grunnleggende, sier Lauvstad, som er ansvarlig for arbeid med tolkeutdanning i IMDi.
 
Rettssikkerhet

- Den faste tolkeutdanningen skal gi flere kvalifiserte tolker til offentlig sektor, slik at rettssikkerheten kan ivaretas og fagpersoner i offentlig sektor får bedre mulighet til å informere, veilede og høre partene på tvers av språkbarrierer, sier Lauvstad.
 
Hun forklarer at det permanente utdanningstilbudet vil bygge på erfaringen fra et flerårig forsøks- og utviklingsprosjekt med nettbasert utdanning for tolker ved flere læresteder i Norge.
 
- Til tross for liten forutsigbarhet, har forsøksordningen gitt drøyt 600 tolker i over 30 språk de siste tre årene, og søkningen til studietilbudet har vært overveldende, sier Biljana Lauvstad.
 
For lav tilgang på tolker

I handlingsplanen for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen påpeker regjeringen det offentliges ansvar for god kommunikasjon på tvers av språkbarrierer og at tilgangen på kvalifiserte tolker er for lav.
IMDi skal som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor delta i utviklingen av det permanente utdanningstilbudet.

Sist oppdatert 07.02.2011
Publisert 09.10.2006

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet