Genveje

Hopp til hoved navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold

Hovedinnhold

Hjem > no > For-tolker > Tolk-i-Nasjonalt-tolkeregister > Kvalifikasjonskategorier

Kvalifikasjonskategorier

Kvalifikasjonskategoriene i Nasjonalt tolkeregister er inndelt i fem nivåer som beskrevet under.

Alle som kvalifiserer seg til oppføring blir plassert i en av disse kvalifikasjonskategoriene. Kategoriene er knyttet til hvert enkelt språk. Høyeste kategori i det enkelte språket vil alltid komme først i et søkeresultat. Det finnes en del språk der det ennå ikke har vært tilbud om autorisasjon og/eller utdanning.

Kategori 1: Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning
Statsautoriserte tolker med bevilling fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) eller Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og minst 30 studiepoeng/10 vekttall i tolking fra universitet og/eller høgskole. 

Kategori 2: Tolker med statsautorisasjon
Statsautoriserte tolker med bevilling fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) eller Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Her kan du lese mer om statsautorisasjonsordningen.

Kategori 3: Tolker med tolkeutdanning
Tolker med minst 30 studiepoeng og/eller 10 vekttall i tolking fra universitet og/eller høgskole. Her kan du lese mer om tolkeutdanning.

Kategori 4: Oversettere med grunnleggende tolkeopplæring
Statsautoriserte translatører og/eller fagoversettere som har kurs i Tolkens ansvarsområde (TAO).

Kategori 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring
Personer som har tilfredsstillende resultat på Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT) eller Tospråktesten og kurs i Tolkens ansvarsområde (TAO)

Sist oppdatert 13.03.2017
Publisert 14.12.2006

Tips en venn om denne saken

Benytt dette skjema til å tippe en venn om saken på denne side

Relatert innhold

Utarbeidet og driftet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet